Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru...

Pretraga u sekciji:

Istraživanja

Nacionalni indeks zadovoljstva potrošača (NCSI) pivom i cigaretama.

Prema sopstvenom priznanju, o politici 57 odsto građana ne zna ništa ili zna veoma malo, o ulozi poslanika u Skupštini Srbije taj procenat je 70 odsto, o radu nezavisnih institucija 75 odsto...

Prihodi RRA, odnosno sada REM, u 2010. godini bili su oko 4,1 milion evra po tadašnjem kursu evra za dinar, dok je ta suma u 2014. godini bila 3,75 miliona evra...

Prezentacija rezultata istraživanja javnog mnjenja „Integritet policije na Zapadnom Balkanu”...

Istraživanje javnog mnjenja „Aktivizam građana u Srbiji” prezentuje mišljenje građana o građanskom aktivizmu, izlasku na izbore...

54% ispitanika osuđuje masovni zločin koji se u julu 1995. godine dogodio u Srebrenici, dok njih 28% smatra da nije bilo zločina.

Nacionalni indeks zadovoljstva potrošača (NCSI) uslugama banaka i mobilnih operatera u Srbiji.

RZS i UNICEF su od 1. februara do 30. aprila 2014. sproveli dva istraživanja na teritoriji Srbije - na nacionalnom nivou i na nivou romskih naselja.

Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka bi jedine prešle cenzus kada bi u Srbiji danas bili održani izbori, pri čemu i dalje dominira SNS sa rejtingom od 51 odsto.

Istraživanje sprovedene periodu jun - avgust 2014. godine. Anketiranjem 600 građana ispitivani su stavovi o trgovini ljudima i predrasude prema žrtvama, a anketiranjem 41 radnika centara za socijalni rad analizirana su znanja o trgovini ljudima.

Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku predstavljeno na okruglom stolu Lokalna bezbednost u Srbiji: prepreke i mogućnosti.

Medijsko istraživanje je fokusirano na javni servis, kao instituciju koja ima posebne obaveze u reprezentovanju pluralizma ideja i mišljenja građana. Analizirane su informativnie emisije RTS-a (Dnevnik 2, Jutarnji program, Ovo je Srbija, Građanin)...

Istraživanje o planovima rada, izveštajima o radu i sistematizaciji javne uprave koje je sprovela organizacija Transparentnost Srbija uz pomoć Fondacije Konrad Adenauer. Svi izneti stavovi pripadaju TS, i ne moraju nužno odražavati stav KAS. Objavljeno u decembru 2014. godine...

Publikacija je specifična po tome što se na jednom mestu objavljuju podaci po polu iz različitih oblasti statistike, kao i iz različitih izvora. Zavod od 2005. godine, svake treće godine, objavljuje posebnu publikaciju pod imenom Žene i muškarci u Republici Srbiji. Publikacija je objavljena u decembru 2014. godine...

Prema podacima UNHCR, od januara do novembra 2014. godine 10.851 lice izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, što predstavlja porast od preko 100% u odnosu na 2013. godinu, kada je bilo ukupno 5.066 izraženih namera...

Republički zavod za statistiku objavljuje još jednu publikaciju koja se bavi analizom podataka Popisa poljoprivrede sprovedenog 2012. godine uz pomoć Evropske unije. Podaci dobijeni ovim popisom omogućili su uvid u iskorišćenost radnog potencijala za potrebe poljoprivredne proizvodnje...

Analiza i predlozi za unapređenje procedure za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Dokument je nastao u okviru projekta BIRN-a i CINS-a u saradnji sa Transparentnost-Srbija...

Rezultata oktobarskog istraživanja javnog mnjenja „Nove srpske političke misli“ o rejtinzima, političkim ličnostima, strankama, svetskim liderima i spoljnopolitičkoj orijentaciji. Istraživanje je obavljeno na reprezentativnom uzorku od 1050 punoletnih ispitanika. 

Tokom septembra za potrebe Erste Grupe je realizovano istraživanje o navikama, stavovima, motivima i brigama građana Srbije u pogledu štednje. Prema istraživanju, prosečan mesečni iznos koji štediše izdvajaju iznosi 4.200 dinara.

Barometar slobode meri slobodu u celokupnoj kompleksnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Suprotno svim ostalim indeksima ne fokusira se samo na ekonomske i političke indikatore, već kombinuje najvažnije elemente ekonomske, društvene i političke slobode kroz liberalni pogled.

Publikacija „Beskućnici“ bazirana je na rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine. Svrha studije je da se analizom demografskih, socioekonomskih, etničkih, migratornih i drugih karakteristika primarnih i sekundarnih beskućnika doprinese boljem sagledavanju njihovih uslova života.

Projekat “Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji” je deo GIZ DKТI programa “Razvoj održivog tгžišta bioenergije u Srblji” koji se sprovodi u okviru bilateralne saradnje Republike Srblje i Savezne Republike Nemačke.

Istraživanje o samohranim roditeljima, položaju žena u biznisu i stavovima građana Srbije o rodnoj ravnopravnosti 2014. koje je sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru Programa za realizaciju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost.


Istaživanje obuhvata 125 srodnika osoba koje pate od demencije iz Beograda i stručnjake iz oblasti zdravstvene zaštite koji rade sa dementnim osobama i mapira potrebe za podrškom osobama sa demencijom.


Istraživanje koje je sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA u okviru inicijative Otvoreni parlamen o stavovima javnog mnjenja o učešću građana u demokratskim procesima Srbije u periodu 21 - 25. avgust 2014. i 15 – 25. februar 2013.


UNICEF i Hemofarm fondacija, predstavljaju rezultate istraživanja koje je deo projekta „Prevencija nasilja nad decom – neka dom postane bezbedno i podsticajno okruženje za svu decu“...

Prva od niza debata, održana u julu 2014, pod zajedničkim nazivom Građani za medije – Za narednih 20 godina. Nizom debata o problemima slobode izražavanja i prava na obaveštenost u Srbiji Medija centar Beograd obeležava 20 godina svog postojanja.


Izveštaj BIRN-a o monitoringu ispunjenosti predizbornih obećanja povodom sto dana rada Vlade Republike Srbije. Osnovna karakteristika funkcionisanja Vlade Srbije u prvih 100 dana je stalna nestabilnost za privredu, zbog čestih izmena nacrta zakona i dokumenata...


Izveštaj opisuje i ocenjuje razvoj civilnog sektora u svakoj pojedinačnoj zemlji, ali i kroz ceo region tokom 2013. godine.

Istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji u okviru Projekta jačanja konkurentnosti Srbije koji su u decembru 2013. pokrenuli NALED i USAID.

Istraživanje na temu „Istopolna orijentacija u srednjoškolskim udžbenicima“ organizacije za lezbejska ljudska prava LABRIS.  

U periodu od 1. februara do 30. aprila 2014. godine sprovedena su dva istraživanja na teritoriji cele Srbije.

Rezultati istraživanja u okviru projekta Osnaživanje Romkinja za podršku ranom razvoju dece, predlog praktične politike, iskustvo sa samih radionica i promene do kojih su one dovele (jun 2014). Na osnovu istraživanja napravljen je predlog praktične politike sa predlozima i merama potrebnim za napredak u ovoj oblasti.


Projekat Centra za istraživanje javnih politika „Romkinje i Romi i sektor bezbednosti u Republici Srbiji” u periodu avgust 2013. – jun 2014.

Rezultati istraživanja (jun 2014) alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog koje je sprovelo Američko udruženje pravnika i Partneri za demokratske promene Srbija, sproveli su istraživanje o primeni mere pritvora u Srbiji.

Istraživanje iz decembra 2013. u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji i deo je programa Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama”.

Javno mnjenje posle prirodnih nepogoda u Srbiji. Istraživanje o stavovima javnog mnenja agencije Faktor plus, urađeno od 27. do 29. maja na uzorku od 1040 ispitanika

Istraživanje tima istraživača Centra za ljudska prava - Niš. Planom istraživanja je bilo predviđeno da upitnik popuni 150 javni tužilaca i 150 sudija. Realizovano je u drugoj polovini 2013. godine.

Studentsko udruženje BEUM i Centrar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz podršku Delegacije Evropske unije i EU info centra, istraživalo je informisanosti učenika beogradskih srednjih škola o EU tokom poslednje dve nedelje aprila 2014.

Istraživanje o stavovima građana o sivoj ekonomiji agencije Ipsos Strategic Marketing sprovedeno od 22. do 27. marta 2014. godine.

Rezultati ispitivanja javnog mnjenja koje je realizovala agencija TNS Medium Gallup u februaru 2014. godine na uzorku od 1239 ispitanika.

Istraživanje u okviru projekta novinske agencije Beta “Argus – all seeing media eye observing chapters 23-24” koje je sproveo Ipsos Strategic Marketing u periodu 22 – 27. februar 2014.

Istraživanje je sprovela inicijativa Otvoreni parlament i predstavljeno je uoči Međunarodnog dana žena 8. marta 2014.

Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji predstavljena u februaru 2014.

Osmo polugodišnje istraživanja javnog mnjenja o korupciji u Srbiji, sprovedeno u periodu između 07. i 17. decembra 2013. 

Istraživanje Ipsos Stratedžik marketinga na uzorku od 1.324 ispitanika od 3. do 30. oktobra 2013. u organima javne vlasti u Srbiji.

Predstavljanje aktivnosti Nacionalne agencije za regionalni razvoj u 2013. godini i rezultati istraživanja o stanju, potrebama i problemima preduzetnika u Srbiji.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja agencije Faktor plus sprovedenog od 16. do 19. decembra 2013. na uzorku od 1200 ispitanika.

Prikaz rezultata istraživanja i osvrt na izgradnju mehanizama za unapređenje mentalnog zdravlja mladih sa stanovišta različitih resora (decembru 2013) sprovedenog na uzorku od 1000 učenika trećih razreda srednjih škola u Srbiji

Prezentacija rezultata istraživanja u novembru 2013. sprovedenog u okviru projekta „Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad“ Fondacije Centar za demokratiju, Beogradskgo centra za ljudska prava i Inicijative za lokalni razvoj Kraljeva.

Merenje stepena medijske pismenosti sprovedeno je u periodu od 29. oktobra do 24. novembra 2013, i to kod novinara, studenata novinarstva, učenika srednjih škola treće i četvrte godine i profesora Građanskog vaspitanja...

Publikacija sa pet izveštaja u okviru projekta „Ka punoj primeni evropskih standarda u praksi zatvaranja“, novembar 2013.

Istraživanje agencije Faktor plus o stavovima građana Srbije o političkoj sceni sprovedeno od 20. do 25. novembra na 1.100 ispitanika.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja sprovedenog u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. o Južnom toku i srpsko-ruskim odnosima

Istraživanja u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta Sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća“ tokom 2013.

Rezultata analize otvorenosti i transparentnosti Vlade Republike Srbije i ministarstava i poziciji Srbija u odnosu na Vlade i ministarstva Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, objavljeni u novembru 2013.

Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Grada Beograda u toku septembra i oktobra 2013, a ciljna grupa su bile žene svih uzrasta.

Istraživanja javnog mnjenja predstavljeno u oktobru 2013. o Briselskom dijalogu, budućnosti odnosa u trouglu Beograd-Priština-Tirana i bezbednosti.

Istraživanje  sprovedeno krajem septembra 2013. u četiri opštine na severu Kosova.

Istraživanje o izbornoj orijentaciji građana, rejtinzima političkih stranaka, odnosu građana prema Vladi Republike Srbije, odnosu građana prema Evropskoj uniji i borbi protiv korupcije koje je realizovao CeSID u periodu između 21. i 30. septembra 2013.

62% građana smatra da su Srbiji potrebni vanredni parlamentarni izbori, a da se pojedine stranke već ponašaju kao da su u predizbornoj kampanji misli 64%...
Studiji je prethodilo istraživanje tokom kojeg su u periodu decembar 2012. - april 2013. sistematski praćene web stranice, blogovi, forumi, Facebook i Twitter nalozi sledećih organizacija i grupa: SNP 1389, SNP Naši, Stormfront Serbia, Nomokanon, Obraz, Srbska akcija, Goran Davidović (Nacionalni stroj), Marks21, SKOJ...
Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS), predstavništvo u Beogradu, predstavila je rezultate istraživanja, koje je sprovedeno na uzorku korisnika usluga sudova i zaposlenih u ovom tipu organa javne vlasti...
Istraživački tim Kvirija centra želeo je da dođe do odgovora na pitanje: Šta je potrebno da država, njene institucije i nevladine organizacije urade kako bi položaj LGBT osoba bio bolji, a Prajd bezbedan...

Anketa sa temom rejtinga političkih stranaka je sprovedena od 18. do 23. jula 2013. godine na uzorku od 1.120 ispitanika iz čitave Srbije...

CRTA je realizovala projekat gde se citiraju, analiziraju i ocenjuju izjave političara i drugih javnih ličnosti...

NALED je predstavio izveštaj o stanju i napretku regulatorne reforme u Srbiji...
Istaživanje omogućava ne samo da se uporede trendovi od 2005. do 2012., već i da se uporedi u kojoj meri se iskustva i percepcija građana Srbije razlikuju ili su slični sa drugim zemljama...
Istraživanje iz 2012. je potvrdilo da je nasilje u partnerskom odnosu...

Radna grupa je tokom 2012. godine kroz seriju radnih sastanaka i anketno istraživanje na uzorku od 626 ispitanika. Istraživanje je  realizovao Institut ekonomskih nauka...

Istraživači su od 2011. do 2013. godine pratili primenu standarda pravičnog suđenja u više od 50 sudskih postupaka...

Na okruglom stolu u organizaciji Misije OEBS u Srbiji, Evropske komisije, UNESCO, Mreže za profesionalizaciju medija Jugo-istočne Evrope i Medija centra, predstavljeni su podaci o govoru mržnje u onlajn medijima. Svako može da bude izvor informacija, ali to nosi opasnost od brzog širenja govora mržnje...
Agencija za privredne registre (APR) predstavila je rezultate poslovanja privrede u Republici Srbiji, na osnovu analize zbirno obrađenih podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, kao i listu „Sto naj...“ privrednih društava prema najvećim iskazanim poslovnim prihodima i neto dobitkom...
Istraživanje o podršci obnove monarhije u Srbiji i reputaciji Aleksandra II Karađorđevića kod građana Srbije. Period realizacije 11-16. april 2013. godine...
Agencija Faktor Plus sprovela je istraživanje o rejtingu stranaka, stavu građana prema sporazumu „Beograd - Priština“ i aktuelnoj političkoj situaciji u Vojvodini...
Istraživanje je fokusirano na percepciju korumpiranosti policije, lična iskustva građana sa korupcijom u policiji i ocenu reformisanosti policije u ovoj oblasti. Period realizacije 9-19. mart 2013...
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Kako do drugačije slike o Romima u medijima“. Period realizacije 12-19. decembar 2012. godine...

Rodni barometar 2012 je istraživanje koje u svom fokusu ima svakodnevicu, čiju kompleksnost analizira iz rodne perspektive...

Istraživanja je sprovedeno u okviru projekta „Reformа sistemа socijаlne zаštite po meri detetа“. Period realizacije septembar 2012 - januar 2013. godine...
Centar za evroatlantske studije (CEAS) sproveo je istraživanje u kom su učestovali narodni poslanici, državni službenici i civilno društvo, o stanju u sektoru bezbednosti u Srbiji i daljim neophodnim reformskim koracima. Istraživanje je sprovedeno tokom novembra 2012. godine...
Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, Faktor Plus, sprovela je istraživanje o rejtingu stranaka i raspoloženju građana povodom eventualnih prevremenih izbora...
U okviru projekta prikupljani su i analizirani podaci koji se odnose na postupanje javnih tužilaštava i sudova u predmetima za koruptivna krivična dela. Istraživanje je sprovedeno tokom 2012. godine...

Rezultati šestog polugodišnjeg istraživanja javnog mnjenja o korupciji u Srbiji, koje je sproveo UNDP u saradnji sa CeSID-om. Period realizacije 14-21 decembar 2012. godine...

Beogradska otvorena škola od početka 2012. godine realizuje projekat „Za odgovornije univerzitete u Srbiji“ tokom kog su sprovođena istraživanja o nivou korupcije na univerzitetima u Srbiji...
Monitor evropskih komunikacija 2013, je godišnje istraživanje o budućim trendovima u oblasti komunikacijskog menadžmenta i odnosima s javnošću koje organizuju EUPRERA i EACD...
Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji izvršio je analizu ekonomske saradnje Srbije sa EU i sa Rusijom i njihove međusobne saradnje. Takođe su izvedeni zaključci o tome kojim bi strateškim pravcem Srbija trebalo da se kreće u budućnosti. Istraživanje je sprovedeno u decembru 2012. godine...
Istraživanje u kome su učestvovali/e polaznici/ce Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici i zaposleni/e u policijskim upravama...
Ispitivanje efekata dotadašnjeg procesa restrukturiranja javnih i javno-komunalnih preduzeća u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u drugoj polovini 2012...
Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, Faktor Plus, sprovela je istraživanje o rejtingu stranaka i stavovima građana o korupciji i kriminalu, Kosovu, medijima, aferama...
Istraživanje javnog mnjenja o fenomenu diskriminacije u Republici Srbiji i pritužbama koje pristižu kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a tiču se rodne ravnopravnosti, nacionalne pripadnosti i seksualne orjentacije. Period realizacije 6-26 novembar 2012. godine...
Istraživanje o navikama i upotrebi novih medija - interneta, mobilne tehnologije i društvenih mreža, naročito Fejsbuka i Tvitera. Period realizacije 8-24. septembar 2012. godine...
Ispitivanje o političkoj situaciji u Srbiji nakon 100 dana rada Vlade Ivice Dačića. Period realizacije oktobar-novembar 2012. godine...
Treći deo istraživanja „Građani Srbije o bezbednosti“ o potencijalu za nasilje u srpskom društvu i stavovima građana prema nasilju. Period realizacije 18-25. septembar 2012. godine...
Drugi deo istraživanja „Građani Srbije o bezbednosti“ o ključnim razlozima za osećaj (ne)bezbednosti građana na različitim nivoima. Period realizacije 16-24. septembar 2012. godine...
Prvi deo istraživanja „Građani Srbije o bezbednosti“ o faktorima koji ugrožavaju bezbednost Srbije. Period realizacije 18-25. septembar 2012. godine...
Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, Faktor Plus, sprovela je istraživanje u Republici Srbiji u periodu septembar-oktobar 2012. godine...
Istraživanje javnog mnjenja u Srbiji koje je realizovano kroz UNDP projekat „Podsticaj antikorupcijskim merama u Srbiji“. Period realizacije 15-25. jun 2012...
Ispitivanje o političkoj situaciji u Srbiji nakon formiranja Vlade Ivice Dačića. Period realizacije 23.8.- 31.8.2012...
Istraživanje sajta Istinomer koje prati i ocenjuje rad političkih funkcionera i javnih institucija Vlade Mirka Cvetkovića i Vlade Ivice Dačića...
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 150 osnovnih škola u Srbiji, sa preko 1800 prosvetnih radnika. Upitnik sadrži oko 100 stavki koje se odnose na faze obrazovnih politika i na društveni, obrazovni i lični kontekst...

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama je, tokom decembra 2011. sprovela istraživanje stanja dobrobiti farmskih žviotinja na 105 farmi u Srbiji. Sve farme uključene u istraživanje, se bave komercijalnom proizvodnjom hrane životinjskog porekla, odnosno plasiraju svoje proizvode na domaće tržište...

Istraživanja koja su sprovedena u aprilu 2012. godine na temu stavova naših sugrađana i sugrađanki o LGBT osobama. Akcenat je na stavovima mladih ispitanika/ca...

Monitor evropskih komunikacija 2012 je godišnje istraživanje o budućim trendovima u oblasti komunikacijskog menadžmenta i odnosima s javnošću koje organizuju EUPRERA i EACD...
Fondacija Konrad Adenauer predstavila izveštaje o međusobnoj komunikaciji političara i medija tokom izborne kampanje...
U okviru Izborne noći u Medija centru prezentovani su podaci agencije AGB Nielsen Media Research. Evidencija o svim emitovanim reklamnim TV spotovima i zakupljenim terminima vođena je na ukupno 26 TV stanica...
Prezentacija Monitoringa izveštavanja medija tokom izborne kampanje Biroa za društvena istraživanja održana je u okviru Izborne noći u Medija centru...
Biro za društvena istraživanja (BIRODI) u saradnji sa Slovačkom organizacijom MEMO 98, sprovodi monitoring medijskog izveštavanja tokom kampanje za izbore na svim nivoima koji će se u Srbiji održati 6. maja 2012. Period monitoringa 14-27. april 2012. godine...

Istraživanje je realizovano kao komercijalni projekat agencije Partner Consulting i sadrži otvoreni deo, koji se ovom prilikom objavljuje, i dopunske i specifične...

Aktivnosti državnih funkcionera u izbornoj kampanji i van nje - predstavljanje uporednih podataka za mart i april 2011 i mart i april 2012. Predstavljanje podataka o donacijama koje su prikupili učesnici u kampanji. Nalazi preliminarnog monitoringa rashoda...

Predstavljanje redovnog ispitivanja javnog mnjenja u Republici Srbiji pred izbore 2012. godine. Period realizacije 2.4.2012 - 8.4. godine...

Monitoring medija u predizbornoj kampanji i prvi izveštaj monitoringa...

Beogradski centar za ljudska prava objavljuje sintetičke izveštaje o stanju ljudskih prava od 1998. godine i to čini do danas. Svrha Izveštaja je da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja u oblasti ljudskih prava...

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima...

Beskućništvo predstavlja najkompleksniji tip socijalne isključenosti i ekstremni vid marginalizacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih...

Da li ćete izaći na predstojeće parlamentarne izbore? Za koga ćete glasati na predstojećim parlamentarnim izborima? Da li ste za ulazak...

„Nasilje nad starijima - Studija o nasilju u porodici“ predstavlja istraživanje koje su Crveni krst Srbije i mreža HumanaS realizovali zajedno sa prof. dr Nevenom Petrušić u okviru regionalnog projekta "Dijalog organizacija civilnog drustva o pitanjima starijih na Zapadnom Balkanu" koga finansiraju Evropska Unija i AGE UK...

Najnovije istraživanje izvedeno je tehnikom telefonskog intervjua na uzorku od 1.400 ispitanika, dobijenom višeetapnim slučajnim...

Centar za demokratiju i razvoj je krajem februara i početkom marta izvršio istraživanje javnog mnjenja u Srbiji. U domen istraživanja spadaju svi važniji društveno - politički...

Prošla, 2011. godina, je označila dvadesetu godišnjicu raspada Jugoslavije-2 decenije ratova i konflikata, koji su ostavili duboki...

Na konferenciji za novinare Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Faktor Plus predstavljeni su rezultati istraživanja „Ekonomsko-politička scena Srbije pred parlamentarne...

Istraživanje „Sindikati u medijima“ obavljeno je na uzorku priloga iz medija tokom devet meseci. U analizu su uključeni devet dnevnih novina i četiri nedeljnika. Analiza sadržaja bila je usmerena na sledeće kategorije: 1) broj priloga o sindikatima i izabranim „radničkim temama“, 2) vrednosni smer tekstova u odnosu na sindikalno okruženje i na...

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Partner Consulting, u saradnji sa marketing agencijom PlumMark, specijalizovanom za organizovanje terenskog rada i različite metode...

Rezultati istraživanja pokazali su da je izveštavanje o usvajanju budžeta Republike Srbije zauzelo važnije mesto nego što je to bio slučaj prethodnih godina...

Predstavljanje godišnjeg izveštaja za 2011 godinu u sklopu projekta „Promocija inkluzivnog tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji“. Centar za orijentaciju društva u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava predstavlja prvi godišnji izveštaj u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom...

Korišćenje interneta i novih medija u Srbiji je u stalnom porastu. Poseban deo istraživanja posvećen je navikama, upotrebi i načinima na koji mladi koriste nove medije – Internet i nove tehnologije, društvene mreže naročito Fejsbuk i Tviter. Istraživanje je sprovela agencija Ipsos Strategic Marketing, u okviru Programa za podršku medijima u Srbiji...

Predstavljanje Inicijative organizacija civilnog društva za prepoznavanje važnosti asistivnih tehnologija u ostvarivanju prava na rad osoba sa invaliditetom (asistivne tehnologije su kompjuterske tehnologije koje osobama sa invaliditetom omogućavaju optimalne komunikacione...

Istraživanje „Evropske integracije iz perspektive Beograđana“ sprovedeno je kako bi se utvrdilo u kojoj meri Beograđani podržavaju proces evropskih integracija...

Predstavljanje prvih rezultata istraživanja „Stanje u sektoru organizacija civilnog društva“. Čime se bave nevladine organizacije u Srbiji? Kakva im je finansijska struktura? Ko su im korisnici? U Srbiji je po novom Zakonu o udruženjima registrovano oko 15 600 NVO o kojima se ne zna mnogo. Kako bi prikupile odgovore na ova i druga pitanja o...

Prezentacija rezultata istraživanja medijske zavisnosti u Srbiji za 2011. godinu i najava istraživačko-obrazovnog programa u oblasti digitalnih medija. Istraživanje je sprovedeno...

Internet prezentacije opština još uvek su statični bilteni, koji ne omogućavaju dvosmernu komunikaciju sa građanima, što dovodi do toga da je prostor za učešće...

Istraživanje o kvalitetu izveštavanja vodećih televizijskih stanica i dnevnih listova o usvajanju republičkog budžeta...

U okviru MC Press cornera Novi mediji možete pogledati istraživanje koje je obavila agencija Ipsos Strategic Marketing, uz podršku USAID i IREX Serbia...

Istraživački tim Krstarice je objavio spisak od 25 najtraženijih pojmova na internetu. Pored ovih podataka, objavljeni su i podaci o posećenosti pojedinih sajtova...

Najnovija istraživanja o slušanosti radija i gledanosti TV stanica na području Srbije (bez Kosova i Metohije) sproveli su Strategic Marketing Research i AGB Nielsen tokom maja 2009...

Kako su osobe sa invaliditetom prikazani u štampanim medijima u BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Invalidnost u štampi (pdf, 742KB)

Monitoring predizbornog izveštavanja - Parlamentarni izbori 2008
Monitoring predizbornog izveštavanja - Parlamentarni izbori 2008

Nove medijske tehnologije donose nezaustavljive promene na medijskoj sceni. Digitalna televizija, Internet, mobilni mediji, Ipod... postaju deo svakodnevice...

Istraživanje - Ponašanje medija u izbornim kampanjama; Elektronski i štampani mediji su se veoma razlikovali u tretmanu Predsedničkih izbora 2008...

Predsednička kampanja na televizijama
Predsednička kampanja na televizijama
Socijalni i politički milje Predsedničkih izbora
Socijalni i politički milje Predsedničkih izbora
Istraživanje je deo regionalnog projekta i sprovedeno je u 11 zemalja članica SEENPM Mreže (The South East European Network for Professionalization of the Media).
Pored analize sadržaja i komparativne analize uzoraka iz dnevnih novina, ovaj zbornik sadrži i istraživačke radove autora i autorki iz Albanije, Bosne i Hercegovine...