Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima

Medija centar Beograd realizuje projekat Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo Mađarska u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja (razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika).

Cilj projekta je da se osnaže kapaciteti romskih nevladinih organizacija kako bi što upešnije sprovodile medijske aktivnosti i što funkcionalnije koristile medije u procesu svoje borbe za unapređenje položaja Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Podizanje vidljivosti rada romskih nevladinih organizacija doprineće promeni postojećih stereotipa. Ovaj projekat predstavlja logičan nastavak projekta PR radionice za romske nevladine organizacije.

Romska etnička zajednica je jedna od najugroženijih manjinskih zajednica u Srbiji i i dalje je izložena diskriminaciji. Romi su značajna nacionalna manjina u Srbiji kao i u drugim zemljama u centralnoj i istočnoj Evropi. Socijalni, ekonomski, politički, kulturni položaj romske manjine je veoma teško utvrditi zbog njihove marginalizacije, segregacije i diskriminacije... Više o projektu

.
Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana aprila 2001. godine u Beogradu od stane grupe aktivista odlučnih u ostvarivanju ciljevа u oblаsti unаpređenjа i zаštite ljudskih i mаnjinskih prаvа, razvijanju tolerancije i borbi protiv diskriminacije...
Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija čiji cilj je osnaživanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa (Romkinja). Glavne aktivnosti organizacije su usmerene na podršku ženskom i manjinskom aktivizmu, promovisanju feminističkih i antifašističkih vrednosti, uticaju na...
Istraživači Romi su osnovani 1999. godine kao nestranačka i neprofitna organizacija sa ciljem da unapredi kvalitet života romske zajednice u Srbiji. Oblasti kojima se bavi su pre svega obrazovanje na svim uzrastima: predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom...
Grupa mladih romskih NVO aktivista je 2002. godine osnovala udruženje građana Dečiji centar Mali Princ. Osnivači Malog Princa prepoznali su potrebu za stvaranjem romske organizacije civilnog društva koja će svojim aktivnostima uticati na sistemske promene u pogledu integracije...
Namera osnivačica je bila da učini vidljivijim ženska romska prava u društvu, kao i predrasude i diskriminaciju koja vlada prema Romkinjama, da učini vidljivim nasilje nad njima, da pruži podršku Romkinjama i da ih povezuje sa zvaničnim insitucijama i drugim grupama...
Misija organizacije je unapređenje kvaliteta života Roma kroz obrazovanje, koje je put ka boljem društvenom položaju socijalnoj integraciji i ekonomskoj nezavisnosti uz očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta i afirmaciju zdravog načina života...
.

Aktuelnosti

 • Završetak projekta
  Povodom završetka projekta, u četvrtak, 4. jula, održan je zajednički sastanak učesnika projekta Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima. Predstavnice i predstavnici romskih nevladinih organizacija Rromanipen, Ženski prostor, Istraživači Romi, Mali princ, Centar za prava manjina i Bibija, razmenili su iskustva koja su stekli realizujući projektne aktivnosti. Romski aktivisti su učestvovali u pripremi i organizaciji medijskih događaja, razvijanju strategija komunikacija sa medijima, formiranju adresara...

 • Prava Romkinja u Srbiji
  Romski ženski centar BIBIJA iz Beograda je, kao deo Romske - ženske mreže, pokrenuo inicijativu za prikupljanje podataka i kreiranje izveštaja iz senke o primeni CEDAW konvencije u Srbiji. U fokusu aktivnosti su Romkinje i poštovanje ljudskih, manjinskih i prava žena koja garantuje CEDAW konvencija, čija je Republika Srbija potpisnica...

 • Pravo Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
  Konferencija za novinare Centra za prava manjina - Na konferenciji je predstavljen značaj aktivnosti na projektu, kao i postignuti rezultati u oblasti podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite Roma i obrazovanja medicinskog osoblja za bolji pristup sa pacijentima romske nacionalnosti...

 • Škola sećanja
  Konferencija za novinare Organizacije Ženski prostor iz Niša - Realizujući aktivnosti ovog dvogodišnjeg projekta Ženski prostor želi da prikupi podatke o izvršenom genocidu nad Romima tokom II svetskog rata, njegovim uzrocima i mehanizmima, ali i o tome kako prepoznati, ukazati i sprečiti anticiganizam i aktuelnu sistemsku diskrimianciju prema Romima danas...

 • Podrškom do uspeha
  Konferencija za novinare Udruženja Dečiji centar Mali Princ iz Beograda - Podrška deci i majkama raseljenim iz Nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela. Projekat se realizuje 5 kontejnerskih naselja (Barajevo, Boljevci, Kijevo, Makiš i Mladenovac) u kojima žive porodice raseljene iz nehigijenskog naselja ispod Gazele...

 • Unapređivanje zdravstvene zaštite Roma povratnika
  Organizacija civilnog društva Istraživači Romi organizuje konferenciju za novinare „Unapređivanje zdravstvene zaštite Roma povratnika“ koja će se održati u maloj sali zgrade Opštine Beočin, Svetosavska 25, 17. juna 2013. godine sa početkom u 11 časova...

 • Snažni od početka
  Romski ženski centar BIBIJA iz Beograda je, kao deo Romske - ženske mreže, pokrenuo inicijativu za prikupljanje podataka i kreiranje izveštaja iz senke o primeni CEDAW konvencije u Srbiji. U fokusu aktivnosti su Romkinje i poštovanje ljudskih, manjinskih i prava žena koja garantuje CEDAW konvencija, čija je Republika Srbija potpisnica...

 • Koraci u kreiranju onlajn kampanje
  Seminar Koraci u kreiranju onlajn kampanje u okviru projekta Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo Mađarska u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja. Predstavnici romskih nevladinih organizacija Rromanipen, Ženski prostor, Edukativni centar Roma, Bibija, Mali princ, Romski centar za demokratiju radili su sa Milošem Đajićem na podizanju svojih kapaciteta iz oblasti komunikacije sa javnošću...