Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > Rromanipen - Kragujevac

Obrazovno kulturna zajednica Roma Rromanipen - Kragujevac

Obrazovno kulturna zajednica Roma Rromanipen osnovana je 25.12.2005. od strane grupe romskih entuzijasta čiji je cilj bio da poboljšaju kvalitet života Roma u Kragujevcu.

Vizija i misija organizacije

Rromanipen se kroz svoje aktinosti zalaže za društvo u kom su Romi ravnopravni i društveno korisni članovi zajednice.

Misija organizacije je unapređenje kvaliteta života Roma kroz obrazovanje, koje je put ka boljem društvenom položaju socijalnoj integraciji i ekonomskoj nezavisnosti uz očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta i afirmaciju zdravog načina života.

Dugoročni ciljevi Rromanipena

 • Doprinos unapređenju nivoa obrazovanja Roma, posebno mladih, u cilju njihove emancipacije i sveobuhvatne integracije u savremene tokove društvenog života.
 • Promovisanje jednakih prava za sve, uz uvažavanje različitosti i poštovanje potreba, etničkog, nacionalnog i kulturnog nasleđa i tradicije
 • Kreiranje programa koji se odnose na unapređenje zdravlja, kulture i podizanje motivacije romske dece za dalje školovanje na svim nivoima obrazovnog procesa (rani razvoj, predškolski , osnovnoškolski i srednjoškolski nivo)
 • Privlačenje sredstava i unapređenje odgovornosti kvaliteta rada lokalnih i regionalnih vlasti i institucija
 • Ostvarivanje partnerstva između javnog, poslovnog i civilnog sektora
 • Povećavanje društvenog i ekonomskog razvoja lokalnih zajednica i regiona, i na taj način podržavanje procesa evropskih integracija, strateški razvojni proces
 • Stalno informisanje Roma o dešavanjima na lokalnom i nacionalnom nivou

OKZ Rromanipen ostvaruje svoju misiju u skladu sa dugoročnim ciljevima, realizujući aktivnosti koje bi doprinele razvoju inkluzivnog društva kroz poboljšanje ličnog, profesionalnog potencijala i kapaciteta dece, omladine i odraslih, unapređenje kako sopstvenih tako i kapaciteta drugih NVO i institucija, jačanje lokalnih zajednica i unapređenje partnestva i umrežavanje na svim nivoima.

Aktivnosti organizacije

 • U okviru podrške učenicima iz osetljivih grupa, pedagoški asistenti su angažovani u četiri osnovne škole i jednoj predškolskoj ustanovi
 • Organizovanje dopunskih časova iz srpskog jezika i matematike u prostorijama udruženja
 • Podrška u okviru profesionalne orijentacije učenika završnog osmog razreda
 • Sistematsko praćenje školskih postignuća i redovnosti pohađanja za sve učenike romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta
 • Obrazovne radionice za decu i roditelje, sa posebnim akcentom na majke
 • Rad sa decom uzrasta od 0-6 godina (rani razvoj) u okviru programa Biblioteka igračaka Ćhelimate, kao i rad mobilne biblioteke u ruralnim naseljima
 • Posredovanje prilikom uključivanja dece u osnovnu školu ili pripremno predškolski program
 • Informatička obuka
 • Obezbeđenje materijalne podrške romskim učenicima (obezbeđivanje udžbenika, školskog pribora i drugih stvari neophodnih za školovanje)
 • Informisanje učenika o konkursima i stipendijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Distribucija stipendija za romske učenike u srednjoj školi
 • Organizacija kulturnih i sportskih manifestacija sa ciljem promovisanja zdravog načina života
 • Organizovanje i distribucija humanitarnih davanja prema romskoj zajednici (polovna odeća, obuća, sredstva za higijenu itd)
 • Davanje saveta i pomoći u okviru ostvarivanja lične dokumentacije u sardanji sa Praxis-om

Ostvrivanje saradnje sa osnovnim školama, predškolskom ustanovom, školskom upravom i lokalnim obrazovnim institucijama sa ciljem senzitivitzacije nastavnog osoblja i promene pristupa kvalitetnog obrazovanja.
Do sada je realizovan niz projekata iz oblasti obrazovanja, zdravstva kao i projekte koji su namenjeni kreiranju lokalne obraazovne politike prema Romima.

Tokom 6 godina od formiranja organizacije oko 1000 dece, odnosno oko 500 porodica uključeno je u aktivnosti udruženja (80% romske dece).

Program javnog zdravlja Fondacije za otvoreno društvo

Ka zdravlju sa poštovanjem i podrškom - Zagovaranje za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu romske zajednice

Krajem 2010. OKZ Romanipen je otpočela sa realizacijom projekta u okviru Roma Health programa Fondacije za otvoreno društvo u cilju obezbeđivanja podrške za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu romske zajednice na teritoriji grada Kragujevca. Delovanje projekta je bilo usmereno u 3 pravca:

 • ka iniciranju procesa izrade Lokalnog plana akcije (LPA) za zaštitu zdravlja Roma i uspostavljanju mehanizama za programiranje, planiranje sredstava iz budžetske linije za implementaciju LPA za Rome, posebno za inicijative iz oblasti zaštite zdravlja Roma
 • stvaranju pozitivne klime uvažavanja, tolerancija i privatanja različitosti kod zdravstvenih radnika prema Romima u domovima zdravlja u Kragujevcu putem edukacije
 • podizanju svesti zdravstvene i šire lokalne javnosti o značaju proaktivnog delovanja u slučajevima diskriminacije

Kontinuiranim, aktivnim angažovanjem projektnog tima i partnera na projektu koordinatora za romska pitanja i predstavnika zdravstvenih institucija u gradu ostavreni su projektni ciljevi i prioritentne mere i aktivnosti koje su definisane LPA inkorporirane u Strateški dokument grada - Socijalni plan zaštite grada Kragujevca.

Kontakt

Obrazovno kulturna zajednica Roma Rromanipen
Laze Marinkovića 62/42, 34000 Kragujevac

prostorije udruženja:
Kneza Mihaila 83, Kragujevac
34000 Kragujevac

Biblioteka igračaka Ćhelimate
Jesenjinova 12, 34000 Kragujevac
Email: office@romanipen.org.rs
Tel/faks: 034/311-86