Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > Ženski prostor

Ženski prostor

Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija čiji cilj je osnaživanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa (Romkinja) i doprinos menjanju društva u kome živimo. Zalaže se za društvo socijalne pravde i pune ravnopravnosti. Ove godine organizacija slavi 15 godina od početka svog rada, kada je grupa mladih aktivistkinja iz Niša prepoznala potrebu da po prvi put u gradu postoji prostor gde će se osnaživati i organizovati žene koje pripadaju diskriminisanim grupama.

Glavne aktivnosti organizacije su usmerene na podršku ženskom i manjinskom aktivizmu, promovisanju feminističkih i antifašističkih vrednosti, uticaju na javno mnenje u borbi protiv predrasuda i stereotipa. Takođe, Ženski prostor intezivno radi i na iniciranju sistemskih rešenja za probleme sa kojima se marginalizovane grupe, a posebno Romkinje suočavaju, kao što je zagovaranje za donošenje akcionih planova za unapređivanje položaja Romkinja u gradovima i opštinama u Srbiji.

Najznačajniji projekti

Osim direktnog rada sa ženama kroz radionice, seminare i kurseve, najznačajniji projekti koje Ženski prostor samostalno ili u saradnji sa svojim sestrinskim organizacijama realizuje su:

  • Feministička letnja škola
  • FemiNiš - festival ženskog aktivizma i umetnosti
  • kampanja Mesec romsko-ženskog aktivizma
  • dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava Romkinja
  • pisanje alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava Romkinja u Srbiji

Ženski prostor deluje na nacionalnom nivou kroz mreže u kojima je aktivan. Učestvuje i u internacionalnim aktivnostima i u međunarodnim mrežama.

Jedna je od organizacija osnivačica i članica Romske ženske Mreže Srbije koja broji 25 romskih ženskih organizacija i inicijativa na teritoriji cele Srbije.

Pored Romske ženske mreže, Ženski prostor je jedna od osnivačica i članica Mreže za Evropski ženski lobi koja je deo Evropskog ženskog lobija.

Ženski prostor je i deo Mreže Žena u Crnom, koja se zalaže za mirnovnu politiku i suočavanje s prošlošću.

Članica je Antifašističkog kolektiva koji čine organizacije sa teritorije grada Niša posvećene očuvanju antifašističkih tekovina i vrednosti, kao i borbi protiv desnog ekstremizma.

Program javnog zdravlja Fondacija za otvoreno društvo

Svojim radom Ženski prostor skreće pažnju da je prosečan životni vek Romkinja u Srbiji 48 godina, a da samo 1 od 100 Roma/kinja doživi 60 godina starosti.

Da bi se ovo stanje popravilo, organizacija od svog osnivanja radi na edukaciji Romkinja o pravu na zdravstvenu zaštitu kroz radionice sa ženama i muškarcima na temu zdravlja žena. Kroz informativne radionice o zaštiti zdravlja i ostvarivanju zdravlja je prošlo oko 1000 žena. Radionice na temu prava žena na zdravstvenu zaštitu je prošlo i oko 200 muškaraca u 7 gradova i opština u Južnoj Srbiji: Nišu, Kruševcu, Pirotu, Beloj Palanci, Leskovcu, Prokuplju i Vranju.

Studija Sprovođenje mera za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite Romkinja po konkursima Ministarstva zdravlja - iskustva (pdf), govori o tome šta Ministarstvo zdravlja radi po pitanju rodne dimenzije u unapređivanju zdravlja Roma. Ova studija je napravljena u okviru programa praćenja sistemskih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju Romkinje i tiče se pristupa zdravlju i u zdravstvenoj zaštiti.

U okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma, neke od akcija Mreže su usmerene na pružanje podrške ženama da kontrolišu svoje zdravlje, te su u saradnji sa lokalnim zdravstvenim ustanovama organizovani besplatni pregledi.

U okviru iniciranja sistemskih rešenja za unapređivanaje položaja Romkinja, kroz zagovaranje lokalnih akcionih planova, jedna od ključnih oblasti je i pristup zdravstvenoj zaštiti. Ženski prostor je učestvovao u iniciranju 16 takvih dokumenata, koji su do sada usvojeni u Leskovcu, Lazarevcu i Pirotu.

Istraživanja koja je sproveo Ženski prostor pokazuju da su Romkinje na jugu Srbije posebno ugrožene zbog opšteg siromaštva opština u kojima žive, nedostupnosti obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti od nasilja. Kako bi one ostvarile svoja prava, Ženski prostor posebno podržava romski ženski aktivizam u Prokuplju, Leskovcu, Vlasotincu, Lebanu, Surdulici, Vranju, Bujanovcu, Preševu, Medveđi i Kuršumliji i akcije koje su usmerene na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

Kontakt

Ženski prostor/Women's space
Milorada Veljkovića Špaje 9, 18000 Niš
Tel/fax +381 18 522 485
E-mail: zp@zenskiprostor.org
Web: zenskiprostor.org