Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Stipendije za učenike/ice i student/kinje romske nacionalnosti za obrazovanje u oblasti medicinskih nauka

Kao deo preuzetih obaveza u okviru Dekade inkluzije Roma Fondacija za otvoreno društvo Srbija (Fundation for an Open Society Serbia-FOSS), Fondacije za otvoreno društvo, Mađarska (Open Society Fondations - OSF) u okviru Romskog programa javnog zdravlja (Roma Health Project - RHP) zajedno sa Romskim obrazovnim fondom (Roma Education Fund - REF) realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja - Roma Health Scholarship Program.

Rok za prijavu je 15. jun 2012.

Prijavljivanje se obavlja putem linka:
www.romaeducationfund.hu/scholarship-apply-serbian

Više o programu

Konferencije za novinare

Predstavljanje programa i značaja podrške programa obrazovanju i obezbeđivanju boljeg života pripadnicima/cama romske manjine:

Partneri u realizaciji programa

  • Udruženje romskih studenata iz Novog Sada
  • Škola javnog zdravlja i zdravstevnog menadžmenta
  • Medija centar Beograd

Više o partnerima u realizaciji programa

TV spot

.

Mentorska podrška Romima stipendistima koji se školuju za zdravstvene profesije

Bilten „Mentorska podrška Romima stipendistima koji se školuju za zdravstvene profesije“ (pdf, 1.3 MB)
Program stipendiranja Roma za zdravstvene profesije (pdf, 3 MB)
Roma Health Scholarship Program (pdf, 3 MB)

Trening za trenere Udruženja romskih studenata

Advocacy - U okviru Roma Health Scholarship Programa (RHSP) pokrenutog od strane Romskog obrazovnog fonda i Fondacije za otvoreno društvo koji ima za cilj stvaranje generacije zastupnika Roma/kinja u oblasti zdravlja, Udruženje romskih studenata raspisuje Konkurs za Trening za trenere. Trening za trenere namenjen je zainteresovanim korisnicima/cama RHSP stipendije, koji imaju ambicije da steknu veštine i znanja potrebne za: rad sa grupama mladih, mobilizaciju lokalne zajednice, regrutovanju budućih zastupnika , i/ili žele da unaprede svoje socijalne veštine. Najbolji polaznici/e će nakon završenog treninga imati priliku da se uključe u realizaciju radionica na Školi zastupanja“SASTO 3“ i „Advocacy follow up“ aktivnostima za novu generaciju RHSP stipendista.

Fotografije sa treninga

Više o Udruženju romskih studenata