Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Stipendije za učenike/ice i student/kinje romske nacionalnosti za obrazovanje u oblasti medicinskih nauka

Kao deo preuzetih obaveza u okviru Dekade inkluzije Roma Fondacija za otvoreno društvo Srbija (Fundation for an Open Society Serbia-FOSS), Fondacije za otvoreno društvo, Mađarska (Open Society Fondations - OSF) u okviru Romskog programa javnog zdravlja (Roma Health Project - RHP) zajedno sa Romskim obrazovnim fondom (Roma Education Fund - REF) realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja - Roma Health Scholarship Program.

Više o programu

Partneri u realizaciji programa:

 • Udruženje romskih studenata iz Novog Sada
 • Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta
 • Medija centar Beograd

Više o partnerima u realizaciji programa

.

VESTI

  • 2014. godine neće biti otvoren konkurs za prijem novih stipendista i stipendistkinja, pravo apliciranja imaju samo korisnici koje je REF podržao i prošle akademske godine

  • Predstavljanje rezultata četvorogodišnje realizacije programa
   Na konferenciama za novinare/ke, u Kragujevcu, Nišu, Vranju, Novom Sadu, Subotici i Beogradu, biće predstavljeni rezultati četvorogodišnje realizacije programa i značaj podrške programa obrazovanju i obezbeđivanju boljeg života pripadnicima/cama romske manjine...

  • Od 2013. godine novih stipendista neće biti. Konkurs je zatvoren krajem maja 2013. i bio je striktno namenjen postojećim korisnicima koji su imali priliku da ponovo konkurišu za sledeću akademsku godinu i obnove stipendiju.

  • Stipendije za istraživanje javnih politika namenjene Romima/kinjama
   Think Tank Fund i Roma Initiatives Office
   iz Budimpešte pozivaju mlade visokoobrazovane Rome i Romkinje koji su zainteresovani da kroz praktičan rad nauče više o istraživanju javnih politika i unaprede svoje istraživačke i zagovaračke sposobnosti da se prijave za učestvovanje u programu Roma Policy Research Fellowship...
.

Aktivizam

Untitled Document
.

Zagovaranje

Untitled Document
.

RHSP FollowUp: Čista šajba, bezbedna vožnja

Akcija Udruženja romskih studenata „Čista šajba, bezbedna vožnja" i poseta svratištu „Deca sa ulice", Niš
Untitled Document
.

Mentorska podrška Romima stipendistima koji se školuju za zdravstvene profesije

Untitled Document
.

Akcije romskih studenata

.

Akcije romskih studenata

.

FollowUp Novi Sad

Untitled Document
.

Kancelarija Udruženja romskih studenata Niš

.
Sredstva za stipendije u okviru Programa stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja finansira Romski edukativni fond iz Budimpešte.
Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte finansira mentorsku i medijsku komponentu, kao i komponentu javnog zagovaranja.