Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Udruženje romskih studenata

Udruženje romskih studenata registrovano je decembra 2000.g. u Saveznom ministarstvu pravde pod brojem 1718 na registarskom listu 764.
Organizaciju je osnovala grupa romskih studenata, kada je na Univerzitetu u Novom Sadu sudiralo tek 18 Roma.
Motiv samoorganizacije ove male grupe bio je usmeren ka potrebama pružanja novog i drugačijeg kulturološkog temelja kao fundamentalne pretpostavke za zdravu integraciju romske zajednice u društvo.

Misija udrženja romskih studenata je:
“Unapređenje položaja Roma u društvu razvojem kapaciteta romske zajednice, zastupanjem interesa Roma, i promocijom drugačijeg imidža i kulturnog identiteta Roma u okviru većinske populacije i same romske zajednice.”

Naši ciljevi su:

  • Podići vrednost obrazovnog postignuća na viši nivo u vrednosnom sistemu Roma
  • Afirmisati dostignuća „visoke kulture“ Roma i napraviti otklon od „ cirkuskog imidža „I egzotike koji Romi uživaju u većinskoj populaciji.
  • Negovati nove vizije i identitet medju Romima
  • Regrutovati generaciju mladih Romskih intelektualaca kao „zamajca“ integracije Romskog naroda u društvo
  • Razviti radnički identite kod Roma i svest o vlastitom preduzetnickom potencijalu

3 najvažnija dostignuća organizacije:

 • Osvojena 1. Nagrada Saveta Evrope za najbolji TV spot za borbu protiv predrasuda prema Romima “Dosta“, šef žirija Toni Gatlif, Strasboourg 2007
 • U 7 opština u Vojvodini fasilitovana izrada akcioihi planova za obrazovanje Roma:Apatin, Zrenjanin, Bač, Sečanj, Opovo, Senta, Beočin od kojih su svi usvojeni od lokalne samouprave
 • U Opštini Bečej fasilitovana izrada i usvojen akcionog plan za zapošljavanje Roma godina

Projekti i način finansiranja:
Udruženje romskih studenata za 9 godina rada realizovalo je preko 30 projekata u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, razvoja zajednice i aktivizma mladih, kulturnih dostignuća Roma.
Naši najznačajniji donatori su: Evropska komisija, CARE International, Roma Education Fund, Pestalozzi fondacija, SPOLU fondacija, Savet Evrope, UNHCR, Fonda za otvoreno društvo, Sekretarijat za obrazovanje, Sekretarijat za ljudska i manjinska prava, NOVIB/OXFAM.
Ukupan budžet organizacije u 2009 je iznosio 145 000 eura od kojih najveće učešće imaju Evropska komisija i CARE International. Organizacija se finansira i od dobrovoljnog priloga zaposlenih koji je u 2009. Iznosio 87 000 dinara.

Resursi:
Ljudski resursi:
Organizacija ima 3 osobe u stalnom radnom odnosu (Izvršni direktor, program koordinator i računovodja)od kojih 1 profesor sociologije i 1 filozof, 10 osoba organizacija angažujepo ugovoru o delu ili autorstvu od kojih su većina student Romi.
18 članova od 46 je aktivno na različitim projektima i radi volonterski.
Materijalni resursi
Udruženje romskih studenata iznajmljuje prostor (50 km), poseduje 9 računara, projekor(video bim) 3 štampača, fotokopir mašinu, eksternu Audio M karticu, 1 studijski mikrofon, kancelarijski nameštaj, vlastiti pop3 mail server i serverski računar.

Kontakt:
Udruženje romskih studenata, Narodnog fronta 26/5, 21000 Novi Sad, tel/fax: 021-445-232, www.urs.co.rs