Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > RHSP > 2012 > O programu

RHSP 2012

Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Fondacija za otvoreno društvo iz Mađarske u okviru Programa javnog zdravlja u saradnji sa Stipendijskim programom Romskog obrazovnog fonda realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma/kinja u oblasti zdravlja (Roma Health Scholarship Program - RHSP)

Program je namenjen pripadnicima/cama romske nacionalne manjine koji završavaju 8. razred osnovne škole i žele da u toku leta upišu srednju školu u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti, kao i srednjoškolcima/kama koji/e se obrazuju na privatnim i državnim srednjim školama i studentima/kinjama koji studiraju po bolonjskom principu na privatnim i državnim akreditovanim visokim školama i fakultetima u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti radi sticanja BA, MA i PhD diplome.

Stipendije za učenike/ce i studente/kinje romske nacionalnosti za obrazovanje u oblasti medicinskih nauka

Kao deo preuzetih obaveza u okviru Dekade inkluzije Roma Fondacija za otvoreno društvo Srbija (Fundation for an Open Society Serbia-FOSS), Fondacije za otvoreno društvo, Mađarska (Open Society Fondations - OSF) u okviru Romskog programa javnog zdravlja (Roma Health Project - RHP) zajedno sa Romskim obrazovnim fondom (Roma Education Fund - REF) realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja - Roma Health Scholarship Program.

Ovaj stipendijski program sprovodi se osim u Srbiji u Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji, namenjen je učenicima/cama i studentima/kinjama medicinskih škola, akreditovanih visokih škola i fakulteta u oblasti zdravlja, i pored podrške mladima u procesu školovanja/studiranja u vidu stipendija obezbeđuje i program za jačanje kompetencija za delovanje na unapređivanju zdravlja romske zajednice.

Program čine 4 komponente koje će sprovoditi partnerske organizacije/institucije:

  • Selekciju i dodelu stipendija kandidatima/kinjama koji su upisani u srednje škole, visoke škole i fakultete u oblasti medicine, faramacije, stomatologije obavlja REF.
  • Medijsku kampanju ovog programa, distribuciju informacija o mogućnosti konkurisanja, obimu i uspehu programa široj javnosti, nadležnim vlastima i potencijalnim korisnicima/cama osmišljava i sprovodi Medija centar iz Beograda.
  • Izbor stručnjaka koji mogu biti mentori/ke korisnicima/cama i koji bi korisnike/ce vodili i pružali im pomoć u akademskom i profesionalnom smislu, što bi doprinelo povećanju broja mladih Roma i Romkinja u medicinskim strukama a time i poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama celokupnoj romskoj zajednici, će organizovati Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.
  • Trening u oblasti javnog zagovaranja u vidu škole na kojoj će se raditi na ličnom razvoju, jačanju liderskih veština, upoznavanju korisnika sa procesom javnog zagovaranja u oblasti zdravlja, informisanju o pravu na zdravlje, specifičnostima romske kulture i tradicije, a što bi doprinelo stvaranju mreže eksperata romske nacionalnosti u oblasti zdravlja koja bi bila važan partner u razvoju i implementaciji javnih politika i šire u sprovođenju procesa inkuluzije, sprovodiće Udruženje romskih studenata iz Novog Sada.

Kako bi se povećao broj potencijalnih kandidata i kandidatkinja i osigurao njihov upeh koji je neophodan za dalji razvoj programa, predložena je i peta komponenta - tutorstvo. U okviru ove komponente uspostavljena je saradnja sa najrelevantnijim institucijama obrazovanja u oblasti medicine koje sprovode pripremne kurseve kojima se olakšava upis korisnicima/cama RHSP na njihove studijske programe. Aktivnosti tutorske komponente sprovodi Udruženje romskih studenata iz Novog Sada.

S obzirom na to da je većina država potpisnica Dekade inkluzije Roma u indikatore sprovođenja Dekade kao i Nacionalne strategije Ministarstva zdravlja unelo i postojanje stipendijskih programa u oblasti zdravlja za građane i građanke romske nacionalnosti, program će se u Srbiji sprovoditi uz podršku REF-a i OSI-ja, sa idejom da se u skladu sa mogućnostima obavi i potpuno preuzimanje programa od strane države.

Smatramo da je povećanje broja medicinskih radnika/ca romske nacionalnosti jedan od najefikasnijih načina borbe protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava u oblasti zdravlja. Kada im je pružena podrška i odgovrajuć trening zdravstveni radinici/ce su veoma efikasni zastupnici/ce sistemske promene, te je u skladu sa tim pretpostavka da će građani i građanke Republike Srbije, koji su pripadnici romske zajednice, znajući da u medicinskim službama stručnjaci romske nacionalnosti rade rame uz rame sa pripadnicima većinske populacije, biti spremniji da u većoj meri traže i ostvaruju svoja prava u oblasti zdravlja.

Konkurs je zatvoren 15.06.2012.

U okviru projekta zaključno sa današnjim danom (25.07.2012) RHSP je dobio 172 prijave, dodatnih 73 prijava se jos uvek obrađuje.

Prijavljivanje se obavlja putem linka:
www.romaeducationfund.hu/scholarship-apply-serbian

Jelena Savić
koordinatorka RMUSP/RHSP za Srbiju
jsavic@fosserbia.org
Fondacija za otvoreno društvo
Kneginje Ljubice 14
11000 Beoograd
Tel: +381 11 30 25 847
Fax: +381 11 32 83 602
email: office@fosserbia.org
web: http://www.fosserbia.org/