Praksa demantuje opravdanja

PARTIJSKO ZAPOŠLJAVANJE: FABRIKA ORUŽJA "ZASTAVA"

KRAGUJEVAČKE NEDELJNE NOVINE, 1. decembar 2016.

Početkom februara ove godine Samostalni sindikat fabrike oružja „Zastava” ustalasao je javnost jednim javnim sao- pštenjem. Ova sindikalna organizacija poznata je po tome da često i burno reaguje u zaštiti prava zaposlenih i ne libi se ni od javnih protesta, ali ovo je bilo prvi put da javnosti ukazuje na nezakonitost i nepravilnosti u zapošljavanju novih radnika u preduzeću.
U saopštenju sindikat navodi da je u 2105. godini došlo do prekomernog i netransparententog zapošljavanja u fabrici. Takav prijem otežava tešku finansijsku situaciju u preduzeću, a obavlja se bez saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, bez odgovarajućih kriterijuma, po principu ličnog odabira direktora fabrike, bez poštovanja potrebne obrazovne strukture, tvrdili su sindikalci.
Brzo je stigao de- manti iz Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane u kome se kaže da navodi sindikata nisu tačni.

Ceo tekst možete pročitati ovde