Odbornički mandat - ulaznica u javni sektor

ISTRAŽIVANJE KIKINDSKIH: ZLOUPOTREBA POLITIČKOG UTICAJA

KIKINDSKE, 1. decembar 2016.

Piše: Željko Bodrožić


Po projektu beogradskog Medija centra, "Zloupotreba političkog uticaja - političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji", naš zadatak je da istražimo kako se infrastruktura pojedinih partija gradila preko lokalne vlasti i uz pomoć javnog novca i kako je zapošljavan partijski kadar u upravi, javnim preduzećima i stanovama
od 2004. do danas, kao i da istražimo firme i udruženja građana koje su poslednjih godina osnivali partijski funkcioneri i ljudi bliski vladajućim partijama kako bi dobijali poslove u javnom sektoru i novac preko konkursa.
Naravno, u višestranački sistem je partokratiju uvela Socijalistička partija Srbije, sa svim mirazom koji je sama sebi dodelila kao naslednica Saveza komunista, jedine partije koja je skoro pola veka postojala i sama vladala i, sledstveno tome, jedine koja je zapošljavala, i to ne samo u javnim preduzećima, već i u svim ostalim koja su
tada bila u društvenom vlasništvu.

Ceo tekst možete pročitati ovde

Ovaj projekat (Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji) je finansiran grantom od strane Evropske unije, kroz "Media Programme 2014". Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Medija centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.