Svuda se priča, a podataka malo

PARTIJSKO ZAPOŠLJAVANJE KAO VID KORUPCIJE

NOVA NAŠA REČ, 16. decembar 2016.

Ovo je oblast o kojoj se mnogo priča, a malo ima podataka, ovako , kratko ali jezgrovito i tačno, definiše partijsko zapošljavanje Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).
“Partijsko zapošljavanje je vid sistemske korupcije. Na taj način se javna administracija pretvara u partijsku birokratiju, a time se gasi vladavina prava. Država postaje imetak vladajuće stranke ili stranka. Umesto da bude u funkciji javnog interesa, tj.servis građana, država postaje sredstvo za opstajanje na vlasti i reprodukciju vladajuće stranke i stranaka. Time se dobijaju institucije koje su neefikasne i koje svoje račune polažu vladajućoj stranci a ne građanima, koji njen rad finansiraju”, kaže Gavrilović za Novu Našu reč.

Ceo tekst možete pročitati ovde

.