Stranačko zapošljavanje u Čačku

Čačanske novine

Piše Stojan Marković

Stranačko zapošljavanje u Čačku ima svoju dugogodišnju tradiciju i nije počelo dolaskom SNS vlasti, ali nije ni prestalo sa dolaskom naprednjaka. Naprotiv, prema rečima naših sagovornika, čak je i izraženije nego ikada ranije.
Početak seže u vreme nastanka višepartijskog sistema, kada se najpre podrazumevalo da na direktorske funkcije u gradu moraju biti postavljeni oni koji imaju članske knjižice partije ili koalicije na vlasti. Vremenom se stranačko zapošljavanje širilo i na ostala radna mesta, najpre rukovodna po hijerarhiji ispod direktora, a potom i na izvršilačka radna mesta.
Sticajem okolnosti, nakon pada SPS-a sa lokalne vlasti 1996. godine, sve naredne postave lokalne vlasti u Čačku bile su koalicione, pri čemu je jedna politička stranka bila dominantna. Do poslednjih lokalnih izbora ove godine, to je bila Nova Srbija, a sada je to SNS.
U takvoj konstelaciji odnosa, posle svakih lokalnih izbora pravljena je dogovorna raspodela izbornog plena, koja se nije odnosila samo na raspodelu političkih funkcija u gradskoj upravi, već i na direktorska mesta u gradskim javnim preduzećima i ustanovama. Sledeće je bilo pravljenja kvota koliko će procentualno koja od stranaka na vlasti dobiti prilikom popunjavanja novih radnih mesta koja su se otvarala u javnim preduzećima i ustanovama, ali i prilikom dolazaka investitora sa strane, koji su se većinom pojavljivali kao prodajni objekti velikih trgovinskih lanaca.
Uz potrebne dozvole i saglasnosti lokalne samouprave, oni koji su otvarali nova radna mesta u Čačku, dobijali su, diskretno, i spisak koga će od stotine prijavljenih kandidata primiti na posao.
Kroz taj prećutni dogovor lokalne vlasti i poslodavaca, po principu mi vama potrebne papire i dozvole, vi nama zaposlenje za naše kadrova i članove, zapošljavani su ne samo oni sa članskim knjižicama, već i oni koji su imali bliske prijateljske ili rodbinske odnose sa lokalnim gradskim ili stranačkim funkcionerima.
Na posao u novootvorenoj ustanovi Zračak 2013. godine, svi koji su zaposleni primljeni su po stranačkim kvotama, pa čak i oni koji po svojim stručnim i školskim kvalifikacijama nisu ispunjavali uslove konkursa.
Prednost za dobijanje subvencija za zapošljavanje, po raznim osnovama kao što su otvaranje novih radnih mesta, samozapošljavanje, javni radovi pa čak i zapošljavanje OSI, imali su poslodavci sa članskim knjžicama stranaka na vlasti ili poslodavci spremni da radno angažuju one koga političke stranke preporuče.
Cela priča sa stranačkim zapošljavanjem u Čačku nije imala samo karakter lokalnog folklora i možda se ponajviše i najtransparentnije pokazivala na primerima dobijanja zaposlenja na neodređeno ili određeno vreme ili na tzv. PP poslovima (privremeni i povremeni poslovi), u ispostavama republičkih preduzeća, kao što su PTT Srbija, Telekom, Elektroprivreda, Medicinski centar i Kompanija Sloboda.
- Tačno je da je bilo stranačkog zapošljavanja dok je DS bila na vlasti. I sam sam jedan od onih koji su tako bili zaposleni. Samo, barem kad su republička preduzeća u pitanju, pa i Kompanija Sloboda, tad se barem vodilo računa da onaj ko se zapošljava pored članske knjižice ima i odgovarajuću školsku spremu i radno iskustvo. Stranačka pripadnost je samo značila da će imati prednost kod zapošljavanja. Kad je neko za nekoga urgirao da bude negde primljen, rečeno mu je da taj mora da ispunjava makar minimum propisanih uslova za to radno mesto – kaže naš sagovornik, koji želi da ostane anoniman.
Razlog zašto želi da mu se ime ne pominje je taj da je ponovo nezaposlen. Bez posla je ostao nakon promene lokalne i republičke vlasti. Kaže da je imao dobre rezultate rada, ali nova vlast, u ovom slučaju čitaj SNS, je otpustila sve koji su prethodno bili angažovani na PP poslovima i dovela svoje članove. U pitanju su stotine radnih mesta.
- Možda će neko reći da nisam kompetentan da to komentarišem ali činjenice govore same za sebe. Na radna mesta za koja je predviđena viša ili visoka stručna sprema, dovedeni su mahom oni sa srednjom spremom. I uglavnom ljudi bez ikakvog prethodnog iskustva na tim poslovima. Meni se desilo da su mi bivši šefovi i direktor firme, u kojoj sam radio, predlagali da se učlanim u SNS, kako bi mogli da me vrate na posao jer sam imao dobre rezultate rada. Mislim razumljivo je, kada novopridošli nemaju ni znanja ni iskustva, gomilaju se nerešeni predmeti, oni samo jedni drugima prebacuju predmete, a na kraju sve padne na stare radnike, one koji su stalno zaposleni i koji su i inače prenatrpani poslom, pa je otuda i došlo do potrebe da se primaju ljudi na PP poslove – priča naš sagovornik.
Stranačko zapošljavanje u Čačku posebno je bilo karakteristično za Kompaniju Sloboda, gde se zbog prirode posla često pojavljuje potreba za radnim angažovanjem po više stotina ljudi na određeno vreme.
- Ranije se znalo da ako dominantna stranka u vladajućoj koaliciji dobija, na primer 60 radnih mesta za popunu, ona sledeća dobija 40, pa 30 i tako redom. Ipak, vodilo se računa da se zbog specifičnosti proizvodnje i postojećih bezbednosnih rizika primaju ljudi sa adekvatnim obrazovanjem i radnim iskustvom. Nije se dešavalo, kao sada da se na mesto gde je predviđena neka od metalskih struka primi medicinska sestra. Ali iskren da budem, sada se dešava da poneki od tih, koji dolaze iz neke druge oblasti obrazovanja, pokazuju bolje rezultate rada nego oni koji imaju adekvatnu spremu. Razlog tome je što se ovde uglavnom radi o izvršilačkim poslovima sa jednostavnim radnim operacijama na preciznim mašinama, pa je više u pitanju disciplina rada nego znanje. A poneki, od onih koji ne mogu da se zaposle u svojoj struci, bore se da ostave dobar utisak na poslu koji su dobili, sa nadom da će ih i dalje angažovati ako imaju manje škarta i veći učinak rada od drugih – kaže naš sagovornik.
Veći problem od navedenih je učestalo angažovanje ljudi sa kriminalnim dosijeom kao i registrovanih narkomana i korisnika alkohola.
Pojedini šefovi u proizvodnji Kompanije Sloboda žale se da ima o onih koji bahato odbijaju da ispoštuju pravila koja važe u proizvodnji. Recimo da se u pogon ne ulazi sa nakitom na rukama i oko vrata i slično, a tu su i pravila oblačenja zbog statičkog elektriciteta i slično. Oni koji krše ta pravila, tvrde da su tu privremeno dok ne dobiju bolje radno mesto koje im je u stranci obećano i da ih niko ne može oterati sa posla, pa ako šefu nešto nije jasno neka nazove „tog i tog“ stranačkog funkcionera da mu on objasni.
- Govorio sam o tome da se nekada u okviru koalicije na vlasti dogovarala kvota za stranačko zapošljavanje. Od dolaska SNS-a na vlast to pravilo u Čačku više ne važi. Kada koalicioni partner želi da zaposli nekog svog dobija odgovor da je na snazi Uredba o zabrani novog zapošljavanja. Gle čuda, ta Uredba nikako u praksi ne važi za naprednjake, pa tako je danas samo važno da imaš člansku kartu SNS-a ili da te gura neko iz SNS-a i dobijaš posao – konstatuje naš sagovornik.
Da li je ova tvrdnja tačna ili ne, ne znamo, ali je tačna činjenica da je aktuelni predsednik Skupštine grada Čačka Igor Trifunović, inače i dalje jedan od dvojice poverenika SNS-a u Čačku, neposredno pred izbor na javnu funkciju u Skupštini grada, stupio u radni odnos u RJ Telekoma u Čačku.

Ovaj projekat (Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji) je finansiran grantom od strane Evropske unije, kroz "Media Programme 2014". Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Medija centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.