Stojiljković: SNS je najveća socijalna organizacija u Srbiji

Februar 2016.

Izvor: Beta i N1

Uticaj političkih faktora na zapošljavanje i napredovanje, kao i pravna nesigurnost stvaraju prostor za korupciju prilkom zapošljavanja u javnom sektoru, ocenjeno je na predstavljanju projekta "Zaustavimo političko zapošljavanje" i "Transparentno do posla".

Nismo završili sa departizacijom, SNS je najveća socijalna organizacija, rekao je Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Projekti koji su danas predstavljeni realizovali su Fondacija Centar za demokratiju i Centar za slobodne izbore i demokratiju, čiji predstavnici su ukazali šta treba promeniti u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru, uključujući i kontradiktorne zakone i nedostatak transparentnosti u konkursima.

Predstavnik Cesida Bojan Klačar rekao je da nisu dovoljno jasni kriterijumi koji se koriste prilikom zapošljavanja, kao i da javni konkursi nisu dovoljno transparentni, "odnosno da su iz raznih razloga nedovoljno dostupni ljudima koji žele da konkurišu".

"Zaključili smo da postoje velika diskreciona ovlašćenja ljudi u komisijama koji na kraju odlučuju ko će da bude primljen", rekao je on ukazavši i da je zakonska regulativa nekoegzistenta tako da je teško pratiti koja se rešenja primenjuju i da li u okviru primene "dolazi do njihovog kršenja".

On je rekao i da je zakonska regulativa "veoma često zastarela i nedorečena", ukazavši da "diskreciono pravo može da se smanji tako što će u većoj meri biti obezbeđeno pisano testiranje u kome diskrecioni faktor ne dolazi do izražaja".

Prema njegovim rečima, može da se smanji broj ugovora o delu kao i o privremenim i povremenim poslovima, "jer u državnom sektoru treba da rade ljudi koji rade na neodređeno vreme".

Direktna šteta od partijskog zapošljavanja 1,9 milijardi evra
Državne istitucije su svesne partijskog zapošljavanja i negativnih posledica u javnom sektoru, pokazalo je istraživanje o ekonomskim efektima kadrovske politike u javnom sektoru Inicijative za demokratsku tranziciju.

Direktna šteta zbog stanja u kom se nalaze javna preduzeća i javna uprava je poslednjih godina iznosila oko šest odsto BDP-a godišnje. Drugim rečima, oko 1,9 milijardi evra.

Prema rečima Jelene Nešić iz Inicijative za demokratsku tranziciju, osim namere države, nema konkretnih akcija za smanjenje partijskog zapošljavanja.

"Namera postoji, ali ona ili nije dovoljno jaka ili je nedovoljno iskrena. Akcije koje bi vodile poboljšanju situacije nisu prepoznate", kaže ona.

Vučković: Novi zakon će omogućiti i partijsko napredovanje u službi
Predstavnica Fondacije Nataša Vučković je rekla da se skup održava u trenutku kada se u parlametnu usvaja novi zakon o platama u javnom sektoru "koji će uvesti razne koeficijente i kriterijume kojima se neće uvesti veći red u zapošljavanje u javnom sektoru".

Prema njenim rečima, taj zakon ne samo da će omogućiti partijsko zapošljavanje već će dovesti i do partijskog nepredovanja u službi jer se omogućava jako mnogo arbitrarnog odlučivanja koje nije zasnovano na kriterijumima.

Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije rekao je da je očito da Srbija nije uspela u poslednjih godinu dana da zaustavi partijsko zapošljavanje, tako da je "vladajuća Srpska napredna stranka trenutno najveća i najbrojnija socijalna organizacija u zemlji".

On je podsetio i da je tradicija partijskog zapošljavanja jako duga.


Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je da se rešenje za zaustavljanje partijskog zapošljavanje može tražiti na više načina, "ali da je najbolje tražiti ga kroz uvođenje jasnih kriterijuma koji bi morali da važe pri svakom zapošljavanju".

"Ako su kriterijumi precizni onda se mogu numerički izraziti i kasnije proveravati i to je ključ rešenje... Kada god ima diskrecije i dokle god onaj ko vrši zapošljavanje to ne mora da pravda onda je mnogo lakše zataškati čitavu stvar, odnosno prikriti dokaze da je bilo političkog zapošljavanja", kazao je Nenadić.