Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Početna > MC projekti > Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije > Romske NVO kao relevantan izvor informacija - vesti
Cilj projekta je ojačavanje kapaciteta romskih nevladinih organizacija kako bi što uspešnije sprovodile medijske aktivnosti i funkcionalno koristile medije u procesu svoje borbe za bolji položaj Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Više o projektu

Vesti

Završni sastanak učesnika projekta

28. novembar 2014.

Povodom završetka projekta u petak, 28. novembra, održan je zajednički sastanak učesnika projekta Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije koji su finansijski podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, Fondacija Instituta za otvoreno društvo, Mađarska i Fondacija za promociju otvorenog društva, Njujork u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja.
Predstavnice i predstavnici romskih nevladinih organizacija Romanipen i Dečji centar Mali princ razmenili su iskustva koja su stekli realizujući projektne aktivnosti. Romski aktivisti su kroz projekat nastavili rad na jačanju svojih kapaciteta u pripremi i organizaciji medijskih događaja, razvijanju strategija komunikacija sa medijima, implementaciji onlajn strategija.
Razgovor se vodio o uspesima i izazovima koji stoje pred romskim nevladinim sektorom kada su u pitanju teme o Romima u medijima. Kroz praktičan rad i u saradnji sa medijskim konsultantom Milošem Đajićem romski aktivisti su organizovali 8 konferencija za štampu, a predstavljene informacije su preneli lokalni, regionalni i nacionalni mediji.
Posle sastanka učesnici su nastavili razgovor uz koktel.

Podrškom do uspeha: Podrška romskoj deci iz Orlovskog naselja, u savladavanju školskog gradiva

14. novembar 2014.

Predstavljanje do sada ostvarenih rezultati projekta „Nauči me da bih razumeo“ koji se realizuje u Osnovnoj školi „Despot Stefan Lazarević“ u Beogradu, koju pohađa veliki broj romske dece. Pored promovisanja projekta, konferencija ima za cilj i da promoviše inicijativu NVO Dečiji centar Mali Princ za formiranje mreže volontera, koja bi za cilj imala pružanje pomoći deci koja imaju poteškoće u savladavanju školskog gradiva...
Kompletan izveštaj

Radionica „Video kao sredstvo društvenog angažovanja – jednostavni načini produkcije video materijala“

4. novembar 2014.

Aktivsti romskog nevladinog sektora (Centar za prava manjina, Romanipen, Udruženje romskih studenata, Deciji centar Mali princ, Ženski prostor) su radili sa Ivanom Stojiljkovićem, rediteljem, na savladavanju jednostavnih i dostupnih načina produkcije video materijala kako bi imali na raspolaganju ovu veštinu u svom radu na poboljšanju položaja romske populacije i borbi protiv diskriminacije...
Kompletan izveštaj

Nagrada za Integraciju Roma 2014 i „Obrazovni program za majku i dete“

20. oktobar 2014.

Projekat „Obrazovni program za majku i dete“ partnerski sprovodi 5 Romskih nevladinih organizacija iz pet gradova u Srbiji, uz finansijsku podršku Romskog Obrazovnog Fonda iz Budimpešte. Partneri na projektu su „Ruke prijateljstva“ iz Kraljeva, „Romanipen“ iz Kragujevca, „Romanicikna“ iz Kruševca, „Humanitarni centar Rom“ iz Obrenovca i „Mala srećna kolonija“ iz Novog Sada...
Kompletan izveštaj

Kampanja „Izađi i glasaj, amen sijam but Roma“ za izbore za Nacionalni savet romske nacionalne manjine Republike Srbije

14. oktobar 2014.

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je prva NVO koja želi da nadgleda izbore, u cilju njihove demokratizacije i animira romsku nacionalnu manjinu da se uključi u proces izbora i upiše u poseban birački spisak...
Kompletan izveštaj

Mesec dana kampanje „Izađi i glasaj, amen sijam but roma“

1. oktobar 2014.

SKRUG započinje kampanju za veću izlaznost i praćenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će se održati 26. oktobra 2014. godine. Informisaće se javnost o važnosti i mogućnosti za upisivanje u posebni birački spisak (PBS), kao i važnosti izbora za demokratske procese u društvu i učesnicima na izboru...
Kompletan izveštaj

Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

30. jun 2014.

Konferencija za novinare Centra za prava manjina (CPM), Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma i tematski odbor za “Zdravstvenu zaštitu“. Na konferenciji su predstavljane aktivnosti na projektu i postignuti rezultati u oblasti podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite Roma sa ciljem sagledavanja potrebe i praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite romske populacije...
Kompletan izveštaj

Rani razvoj romske dece

25. jun 2014.

Konferencija za novinare Dečijeg centra „Mali Princ“ o ranom razvoju dece u Beogradu i istraživanju koje je pokazalo da je 67% ispitanica u brak stupilo između 15. i 17. godine života, a 48% je i prvo dete dobilo u tom periodu, deca koju su rodile rođena su sa manjom telesnom težinom usled neadekvatne prenatalne nege....
Kompletan izveštaj

Pristup fondovima EU za Rome u Srbiji

4. april 2014.

Obrazovno kulturna zajednica Roma (OKZ) Romanipen iz Kragujevca, ispred konzorcijuma regionalnih partnerskih organizacija koje implementiraju PGF projekat (Generisanje projektnih ideja) u Srbiji, promovisali su postignuća, ostvarene rezultate i značaj programa za razvoj kapaciteta romskih NVO u Srbiji i doprinosa u sprovođenju Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma...
Kompletan izveštaj