Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

Ponedeljak, 30/6/2014, 12:00, II sprat, Mala sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu je istoimeni projekat usmeren na promociju jednakog pristupa odgovarajućim i jednakim kvalitetima zdravstvenih usluga romskog i neromskog stanovništva, promovišući učešće romskih zajednica u zalaganju za pristup zdravstvenim uslugama i aktivnosti lokalnih zdravstevnih Saveta. Projekat se sprovodio u opštinama Sombor, Smederevo, Kragujevac, Zemun i Zvezdara zajedno sa okolnim opštinama.

Na konferenciji će biti predstavljane aktivnosti na projektu i postignuti rezultati u oblasti podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite Roma sa ciljem sagledavanja potrebe i praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite romske populacije.

Događaj će okupiti predstavnike lokalnih institucija, institucije zdravstvenog sistema, zaštitnike prava pacijenata, zaštitnike prava zdravstvenog osiguranja, lokalne romske koоrdinatore i romske nevladine organizacije radi zagovaranja o radu i delovanju lokalnih zdravstvenih Saveta, kao i da obavesti javnost o inicijativama koje instituacije i nevladine organizacije realizuju u vezi sa ovom temom. Lokalni zdravstveni Saveti su radna tela lokalne opštine koji prate i koordiniraju rad ustanova primarne zdravstvene zaštite i sprovode mere u oblasti zaštite prava pacijenata.

Ključni cilj projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca, iniciranje delovanja lokalnih zdravstevnih Saveta kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim i pravnim parametrima, kroz dijalog o mogućim partnerstvima i dobrim praksama.

Centar za prava manjina (CPM) je nevladina organizacija iz Beograda čije je delovanje usmereno na opšte poboljšanje položaja Roma u Srbiji. Dugogodišnji rad CPM-a se ogleda u borbi protiv diskriminacije, kao i promovisanje prava na jednak tretman i ljudskih prava uopšte. Od osnivanja 2001. godine, CPM je angažovan na polju javnog zastupanja zaštite prava Roma, kao i na polju kreiranja nacionalne strategije o položaju romske nacionalne manjine. U osnovne aktivnosti CPM-a spadaju sistemsko praćenje poštovanja prava romske nacionalne manjine, pružanje pravne pomoći romskim žrtvama diskriminacije i rasno motivisanog nasilja, predlaganje mera za unapređivanje prava manjina, kao i publikovanje izveštaja o nalazima centra.

Konferencija za novinare
Centra za prava manjina (CPM),
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma
i tematski odbor za “Zdravstvenu zaštitu“

Govore:

  • Sandra Abramović, izvršna direktorka Centra za prava manjina
  • Marta Sjeničić, doktor medicinskog prava, direktorka SUPRAM-a
  • Jasmina Tanasić, Stalna konferencija gradova i opština
  • Đurđica Ergić, koordinatorka Odbora za zdravstvenu zaštitu Lige Roma

Konferencija se organizuje u okviru projekta Romske NVO kao relevantan izvor informacija za medije koji finansiraju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, Fondacija za otvoreno društvo, Mađarska i Fondacija za promociju otvorenog društvo, Njujork u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja

Poziv (pdf)
Agenda (pdf)

Izveštaj

Zaključak konferencije
Neophodno je uključivanje lokalnog zdravstvenog saveta. Romi su vidljivi u lokalnoj zajednici, a ona je samo delimično senzibilisana za njihove probleme. Veća su očekivanja običnih građana od lokalnih vlasti. Aktivnosti su fokusirane na prevenciju, postoji problem u dostupnosti izvora informacija i zdravstvenom stanju Roma. Romska deca do 5 godina – najvulnerabilnija grupa sa zdravstvenog aspekta. Zdravstvene medijatorke – odličan potez i uspešan rad ali je nedovoljan broj njih i nisu dovoljno vidljive. Potrebno formiranje baze podataka o Romima bez zdravstvene dokumentacije. Neophodna inkluzija romske dece u sistem obrazovanja. Preko 120 gradova ima lokalne savete ali su statični i nedovoljno rade. Postaviti kvantitativne i kvalitativne indikatore. Donošenje novog zakona treba aktivno da uključi medije i zdravstvene ustanove.

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
Marta Sjeničić
Đurđica Ergić
Jasmina Tanasić
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj