Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Početna > MC projekti > Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije > Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije - o projektu

Medija centar Beograd realizuje projekat Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije koji finansiraju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo, Mađarska, Fondacija za promociju otvorenog društva, Njujork u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja (razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika).

Cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti romskih nevladinih organizacija kako bi što uspešnije sprovodile medijske aktivnosti i što funkcionalnije koristile medije u procesu svoje borbe za bolji položaj Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Podizanje vidljivosti rada romskog nevladinog sektora doprineće promeni postojećih stereotipa koja je dugotrajna i postepena. Proces inkluzije Roma u društvo i poboljšanje njihovog položaja zahteva uključenje predstavnika romske manjine u procese odlučivanja i zato je uloga romskog nevladinog sektora ključna i nezaobilazna. Projekat je treći u nizu realizovanih projekata (prva dva su: PR radionice za romske nevladine organizacije i Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za komunikaciju sa medijima) koji se bavi osnaživanjem kapaciteta romskih nevladinih organizacija, a koji su finansirali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo, Mađarska.

Romska etnička zajednica je jedna od najugroženijih etničkih manjina u Srbiji i dalje je u velikoj meri izložena diskriminaciji. Socijalni, ekonomski, politički, kulturni položaj romske manjine nije jednostavno odrediti zbog njihove segregacije, marginalizacije i diskriminacije. Problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske manjine su pre svega nedovoljna uključenost u obrazovni sistem, nedovoljan pristup sistemu zdravstvene zaštite. Prema podacima sprovedenog istraživanja Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite Roma (realizovanom u okviru projekta Centra za prava manjina iz Beograda) očekivano trajanje života Roma je 62,2 godine, što je gotovo 12 godina kraće u poređenju sa prosekom u Srbiji.

Tokom realizacije predhodnog projekta Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za komunikaciju sa medijima projektni tim je sproveo interno istraživanje medijskih objava o romskoj populaciji u onlajn medijima ( za te svrhe korišten je servis Naslovi.net). Objave su praćene 6 meseci i jedan od zaključaka koji je interesantan je da izvor informacija o romskim pitanjima u većini slučajeva nije romski nevladin sektor. Za potrebe projekta praćene su samo organizacije uključene u projekat. Kako bi došlo do promene postojećih stereotipa o romskoj populaciji ključno je da jedan od bitnih izvora informacija medijskih članaka budu romski aktivisti koji bi podelili svoje poznavanje postojećih problema i time doprineli njihovom rešavanju. S druge strane romski aktivisti raspolažu informacijama o pozitivnim pričama i uspesima Roma koji bi, medijski korektno propraćeni, doprineli motivaciji romskog stanovništva da je moguće poboljšati društveni položaj sa jedne strane, a sa druge strane većinsko stanovništvo bi bilo upo
znatno i sa drugačijom slikom romske populacije koja bi vremenom doprinela razbijanju uvreženih predrasuda.

Mediji igraju odlučujuću ulogu u podizanju svesti građana o ključnim problemima, praćenju rada državnih institucija, borbi protiv stereotipa i promociji interkulturalnosti. Saradnja medija i romskih nevladinih organizacija predstavlja nezaobilazan korak u procesu poboljšanja položaja romske etničke zajednice, ali i logičnu vezu dva sektora čija je uloga u društvo veoma slična.

Unapređenje odnosa medijskih radnika i romskih aktivista doprineće podizanju kvaliteta medijskih sadržaja o Romima. Romski aktivisti će pružajući relevantne sadržaje i komentare značajno doprineti procesu borbe protiv stereotipa i poboljšanju socioekonomskog statusa pripadnia ove zajednice. Od velike je važnosti da se promoviše ne samo rad romskog nevladinog sektora, već i ideali, rezultati rada, vrednosti za koje se zalažu.

Projektne aktivnosti su usmerene na obučavanje aktivista kroz praktičan rad da unaprede i profesionalizuju medijsku prezentaciju svojih programa, projekata, aktivnosti. Kvalitetni i jasni medijski saržaji doprineće borbi protiv stereotipa i poboljšanju društvenog položaja romske zajednice.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u