Postojana i žilava praksa stranačkog zapošljavanja

OKRUGLI STO

KIKINDSKE, 30. decembar 2016.

Piše: Željko Bodrožić

Projekat pod nazivom "Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji", beogradskog Medija centra, u kojem učestvuju i Kikindske, a finansiran je sredstvima Delegacije Evropske unije u Srbiji, zasnovan je na poražavajućim podacima o nivou društvene korupcije. Posebno osetljivo pitanje je problem korupcije u zapošljavanju, jer ovaj vid korupcije, sem što predstavlja eksplicitno rušenje ljudskih prava, ima dalekosežne posledice koje uključuju statusno napredovanje, sticanje društvenog ugleda, sticanje materijalne dobiti koju takva pozicija sa sobom nosi. Istovremeno, korupcija u zapošljavanju urušava društveni ugled profesija, jer omogućava da se društvene uloge i položaji stiču na osnovu partijskih povezanosti, a ne na osnovu ličnih kvaliteta, znanja i objektivnih referenci.
Pojedine odredbe prethodnog Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, omogućavale su koruptivne radnje prilikom zapošljavanja, naročito stranačko zapošljavanje i suštinski uticaj partijskih centara na odluke o zapošljavanju na gotovo svim radnim mestima. Novi/izmenjen Zakon utvrđuje obavezu raspisivanja javnog konkursa za radno mesto direktora. Pokazalo se, međutim, da su zakonske odredbe nužan, ali ne i dovoljan uslov za ostvarivanje principa objektivnosti i stručnosti u izboru kandidata prilikom zapošljavanja.
S jedne strane, lideri političkih stranaka u Srbiji i dalje smatraju da je podela resora legitiman predmet koalicionih sporazuma, što favorizuje stranačko zapošljavanje. Mogućnost zloupotrebe pri zapošljavanju daju čak i pojedine odredbe Zakona o javnim preduzećima.

Ceo tekst izveštaja sa okruglog stola možete pročitati ovde