Posao u javnom sektoru putem nameštenih konkursa i partijske knjižice

Maj, 2016.

Partijsko zapošljavanje, nedovoljna transparentnost i teško izvodljiva otpuštanja označeni su kao najveći problemi zapošljavanja u javnom sektoru na završnoj konferenciji projekta Transparentno do posla

Pravni i strateški okvir koji se odnosi na zapošljavanje u javnom sektoru u Srbiji ima ozbiljne nedostatke koji, između ostalog, ometaju i postizanje pune transparentnosti postupka zapošljavanja.

„Opšti propisi o radu koji se primenjuju na veliki deo javnog sektora ne predviđaju dovoljne garancije javnosti postupka zapošljavanja“, istakla je Jelena Jerinić iz PALGO Centra i dodala da bi se veća transparentnost mogla postići obavezom objavljivanja konkursa za prijem u radni odnos, što trenutno nije praksa.

Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta rekao je da u Srbiji još uvek ne postoji Centralni registar zaposlenih, a da je plan Vlade da zbog budžetskih ušteda do 2017. godine bude 75.000 manje zaposlenih u javnom sektoru, od čega bi 50.000 bilo otpuštno, preambiciozan. „Analize su još 2014. godine pokazivale da je ovo nepotrebno i teško izvodljivo, jer postoji rizik da ćemo doći do urušavanja države i da prisilno otpuštanje može da dovede do toga da odu najbolji i da se vrlo brzo javi potreba da se zaposle novi ljudi kako bi država funkcionisala“, objasnio je Vučković.

„Partijsko zapošljavanje je standard u Srbiji već 70 godina“, naveo je Slobodan Georgijev programski koordinator BIRN Srbija i objasnio da danas ljudi ne vide drugi način kako bi došli do posla. On je objasnio se veća efikasnost neće postići otpuštanjem ljudi već zapošljavanjem onih koji znaju i žele da rade. „Godinama unazad zapošljavaju se ljudi koji nisu stručni, a kada to radi republika onda to rade i lokalne samouprave i tu nema kraja“, zaključio je Georgijev.

U okviru projekta Transparentno do posla, kreirana je platforma transparentno.rs putem koje su građani mogli da prijave nepravilnosti u zapošljavanju, oglašavanju konkursa, netransparentnim procedurama… Za 10 meseci funkcionisanja platforme prijavljen je 71 slučaj, a najčešći razlog prijava je bio nameštanje konkursa za prijatelje i rodbinu i političko zapošljavanje.

„Transparentno do posla“ sprovode Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), BIRN Srbija i PALGO Centar. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu”.