Kolko košta stanačko zapošljavanje i otpuštanje?

ISTRAŽIVANJE NOVE NAŠE REČI: ZLOUPOTREBA POLITIČKOG UTICAJA

NOVA NAŠA REČ, 20. januar 2017.

Stranačko zapošljavanje je, kažu poznavaoci, staro koliko i same stranke. Ono, dabome, ima i druge nijanse i pojavne oblike, zapošljavanje po rođačkoj i drugoj liniji čega je, takođe bilo i biće u istoriji ljudskoga roda. Upravo to i takvo stranačko zapošljavanje najviše „bode oči“ kada je u pitanju javni sektor, dakle ono za šta svi mi dajemo novac pa, sami tim, finansiramo i plate. Zanimljivo je i da opozicija uvek kritikuje partijsko zapošljavanje koje opet, i sama praktikuje kad je vlast. A opet, s druge strane, kažu ljudi koji promišljaju svakodnevicu našu nasušnu, gde da se zaposle ljudi kada je privreda uništena a privatni sektor, kako domaći tako i onaj iz budžeta subvencionisan strani, nesiguran i sa, uglavnom, tretiranjem radnika kao roblja. Uz ovakve ili onakve nijanse. Ali, suština je da su u tom privatnom sektoru, čak i kad su , bajagi, uredno prijavljeni, radnici uglavnom totalno obespravljeni i sa dubokom neizvesnošću do kada će, uopšte, da rade. Stranačko zapošljavane znači i stavljanje u neravnopravan položaj svih drugih, koji ili nisu u željenoj stranici ili nisu dovoljno blizu onih koji donose odluke i u toj najuticajnijoj stranci , u tom trenutku.„Ravnopravnost se, dakako, najviše narušava ne u zakonima, nego u praksi“, piše dugogodišnji novinar Dimitrije Boarov za Novi Magazin. „Šta je, na primer, drugo nego narušavanje ravnopravnosti građana praksa da u javnom sektoru prednost u zapošljavanju imaju pripadnici stranaka vladajuće koalicije? Istina, takva praksa nije institucionalizovana, nego je „praktične naravi“, ali tim pre ona širi osećaj u građanstvu da je Srbija „leno“ prvo jedne, pa zatim neke druge političke elite, što stalno reprodukuje podelu Srbije na građane prvog, drugog i nekog trećeg reda“, objašnjava Boarov.KORUPCIJA“Pitanje korupcije prilikom zapošljavanja jedno je od opštih mesta u našem društvu. To je takođe pitanje koje se često javno poteže i na koje se građani, u priličnoj meri, pritužuju, konstatuje .zamenik direktora Agencija za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović.

Ceo tekst možete pročitati ovde