Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...
Svakog drugog petka
Finansiranje lokalnih medija

Samo da prođu izbori

Prema postojećim propisima, lokalne samouprave samostalno odlučuju na koji će način ispuniti svoju zakonsku obavezu da obezbede informisanje na lokalnom nivou i kojim će medijima dodeliti sredstva. Nepostojanje regulisanog sistema raspodeljivanja budžetskih sredstava namenjenih medijima i samostalno odlučivanje lokalnih samouprava na koji način će da raspolažu tim sredstvima, kao jednu od posledica, iznedrilo je u Srbiji najrazličitiju praksu.

Kako to izgleda u stvarnosti?

Prošle godine, u Čačku je gradonačelnik sklopio ugovore sa pojedinim lokalnim medijima bez konkursa i bez javnog poziva. Za svaki slučaj potpisani ugovori imaju klauzulu momentalnog raskida.
U Kruševcu je bio raspisan javni konkurs, ali se kao uslov tražilo da pisani lokalni medij ima: dve štamparske mašine u svom vlasništvu. Tako je uslov ispunio list Pobeda koji ima svoju štampariju, a nije mogla da konkuriše redakcija lista Grad, jer se ovaj list štampa u štampariji u Beogradu.
U Pirotu, u konkursu se, između ostalog tražio „dokaz o dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom“. Uslov je bila i „tradicija postojanja lokalnog medija“, pa su tako lokalne Pirotske novine, poznate po kritičkom pisanju o radu lokalne samouprave, eleminisane po oba osnova. Za lokalne elektronske medije u Pirotu uslov na konkursu bio je „kvalitetan program“. Ostalo je nejasno samo ko ocenjuje kvalitet programa.
U Vranju nikad, osim opštinskih, ostali mediji nisu dobili ni dinara a u Leskovcu sredstva su dodeljena piratskoj radio stanici..

Upravo iz tih razloga NUNS, ANEM i Local press su, sredinom prošle godine, počeli sa radom na preporukama za finansiranje lokalnih medija. Inicijativu su prihvatili Ministarstvo kulture i Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Ministri Nebojša Bradić i Milan Marković su, na konferenciji za novinare, održanoj 15. juna prošle godine, u Medija centru, pružili javnu podršku naporima da se unesu promene u način finansiranja lokalnih medija i obećali da će, sa svoje strane, učiniti sve ne bi li se preporuke sprovele u praksi.
Predstavnici NUNS, ANEM i Local press su, potom, 28. avgusta uputili ovim ministarstvima predlog preporuka za finansiranje lokalnih medija.
Osnovna ideja je bila da se finansira javni interes, odnosno medijski sadržaji, a ne plate zaposlenih, te da se umesto subvencija uvede projektno finansiranje.

Predlogom je jasno definisan ceo sistem finansiranja sa težnjom da raspodela sredstva bude transparentna, od raspisivanja konkursa, formiranja nezavisne komisije, jasnih kriterijuma do potpune javnosti u odlučivanju.
U predlogu preporuka se naglašava da se ukupna sredstva za ovu namenu „raspodeljuju pod jednakim i nediskriminatornim uslovima za medije koji ispunjavaju uslove za prijavu na javne konkurse a posebno bez favorizovanja lokalnih informativnih javnih preduzeća, ukoliko je jedinica lokalne samouprave osnivač istih, te da javne konkurse raspisuju u redovnim i unapred određenim vremenskim intervalima“.
Predloženo je i da se kao kriterijumi za izbor projekata na javnim konkursima „vrednuju isključivo značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje u stvarima od lokalnog i regionalnog značaja, doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti na lokalnom i regionalnom nivou, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta, a da se eventualni dodatni kriterijumi za izbor projekata usaglašavaju kroz konsultacije sa novinarskim i medijskim udruženjima“.
Preporukama se predviđa formiranje nezavisnih komisija koje bi bile sastavljene od „kompetentnih predstavnika javnosti, profesionalnih udruženja i nevladinog sektora“.
Rezultati konkursa bi morali biti objavljeni na internet prezentaciji lokalne samouprave, a da se svakom predlagaču, koji je odbijen, dostavi obrazloženje odluke.
Naravno, predvidjen je i mehanizam koji bi obezbeđivao kontrolu medija, kako programsku, tako i finansijsku.

I pored upornog insistiranja, nekoliko sastanaka sa predstavnicima ministarstava i međusobne prepiske, danas, devet meseci nakon što su NUNS, ANEM i Local press prosledili Predlog preporuka za finansiranje lokalnih medija, proces nije odmakao od početka a lokalne samouprave su nastavile sa starom praksom.
Nedostatak političke volje da se ovaj važan problem reši do donošenja medijske strategije koja bi dugoročno regulisala ovo važno pitanje, ne samo da je doveo do dalje zloupotrebe para poreskih obveznika i finansiranja partijskih glasila, već je za direktnu posledicu imao i gašenje mnogih lokalnih medija koji u ovakvim, neravnopravnim uslovima, nisu mogli da opstanu u uslovima nelojalne konkurencije.

Vlast se jos jednom ponela neodgovorno prema lokalnim medijima i odgovorno prema sopstvenim interesima ne želeći, naravno, da se odrekne uticaja koji nesporno donosi postojeći način finansiranja. Lokalni mediji, pritisnuti ekonomskom krizom, sve češće prinuđeni da biraju između katanca i poslušničkog novinarstva, postaju oglasna tabla oholih lokalnih buljubaša.

Da li će se nešto promeniti?

Umesto odgovora dovoljno je, iskustvo nas uči, podsetiti da nam predstoji izborna godina a preporuke će čamiti u nekoj fijoci i čekati bolja vremena.
A ta vremena će doći, sasvim sigurno.
Samo da prođu izbori.

Vukašin Obradović

O autorima tekstova

MC Newsletter
21. april 2011.

Pogledajte sve komentare (0)      Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

 
Ovaj tekst može da sadrži stav koji nije stav Medija centra. Odgovornost za sadržinu, kao i tačnost podataka, snosi autor teksta.