Partijsko zapošljavanje skupo košta državu

Februar 2016.

Izvor: N1

Ukidanje partijskog zapošljavanja jedno je od najčešće ponavljanih obećanja političara. Do danas, bez realizacije. To potvrđuju rezultati istraživanja o ekonomskim efektima kadrovske politike u javnom sektoru Inicijative za demokratsku tranziciju.

Državne institucije su svesne partijskog zapošljavanja i negativnih posledica u javnom sektoru, a šteta je ogromna.

Poslovna sposobnost ili partijska pripadnost. Čak ni za državne institucije nema dileme o veličini, ali i negativnim efektima stranačkog zapošljavanja. Ipak, kad se prevede u brojke, deluje još upečatljivije. Prema nalazima Inicijative za demokratsku tranziciju, šteta je šest odsto BDP-a. Iskazano u novcu, gotovo dve milijarde evra.

"U pitanju je i to da se kvalitet usluga kjoji se na takav način pruža građanima značajno niži i zahteva i dodatna ulaganja", smatra Jelena Nešić iz Inicijative.

Često nisu dovoljno jasni kriterijumi koji se koriste prilikom zapošljavanja. Takođe, javni konkursi su nedovoljno dostupni ljudima koji žele da se prtijave na njih. Pokušaji departizacije, ostali su neuspešni.


"U decembru 2013. imamo tu zabranu zapošljavanja, ali to nužno ne znači da do zapošljavanja nije dolazilo, pošto su se procedure usložile, išlo se preko komisije za davanje saglasnosti", kaže Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Ako bi neka stranka i želela da u potpusnosti prekine sa ovom praksom, smatraju stručnjaci, morala bi da iseče granu na kojoj sedi.

"Mislim da je zaista malo verovatno, ali da šanse rastu da do tako nečega dođe u momentima kad je budžet premali za sve one potrebe koje treba finansirati. To na kraju krajeva može da dovede kod građana do povećane svesti da mora na nečemu da se štedi", rekao je Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija.

"Koja je najveća i najbrojnija socijalna organizacija u zemlji. Trenutno vladajuća Srpska napredna stranka, a tradicija partijskog zapošljavanja i tog lukrativnog razloga za članstvo u partijama je jako duga", navodi profesor na FPN Zoran Stojiljković.

Departizacija je tema, kako je rečeno, i u svim strateškim dokumentima koji se tiču reforme javnog sektora, ali ne i u praksi.