Napredak u borbi protiv administrativne korupcije

Beograd, 12.05. 2016.

U poslednjih 15 godina u Srbiji je ostvaren značajan statistički napredak u borbi sa administrativnom korupcijom, podaci su istraživanja Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) koji su predstavljeni danas u Beogradu.

Praćenje korupcije u Srbiji ukazuje da je 2016. godine skoro 20 odsto gradjana priznalo da im je neposredno traženo da daju mito javnim funkcionerima, a taj procenat je 2014. godine iznosio 30 odsto, a 2002. godine 45 odsto.

Profesor Fakulteta političkih nauka i predstavnik CLDS Boris Begović je rekao da je rezultat toga u najvećoj meri manji kontakt gradjana sa administracijom i istakao da se istraživanje odnosi na sitnu korpuciju, dok je krupna van vidokruga ankete.

Polovina ispitanika je kao osnovne uzroke korupcije navela platu službenika, a njih 80 odsto je navelo moralnu krizu društva.

Većina od 80 odsto smatra da je pravosudni sistem neefikasan u slučajevima korupcije.

Ispitanici smatraju i da je najveća kurupcija u vladi i carini.

Begović je naveo i da je ispitivanje pokazalo da je poraslo očekivanje gradjana da se korupcija smanji.

Predsednik Odbora agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stoiljković rekao je da Srbija i susedne zemlje neće izaći iz sistematske korupcije dok god imaju manjkavu demokratiju, u kojoj vlada partokratija, u kojoj je loš pravosudni sitem i u kojem su mediji zavisini.

On je naveo da je odnos vlasti prema nezavisnim institucijama loš i da vlast takvim ponašanjem nastoji da potisne te institucije na margine.

Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić rekla je takodje da je odnos vlade prema savetodavnim i regulatornim telima loš, da se ne uvažavaju njihove preporuke, a rekla je i da Srbija nije pravna država.

Istraživanje je sprovedeno na nešto više od 1.000 ispitanika. Organizovalo ga je Liderstvo za razvoj i integritet u jugoistočnoj Evropi i CLDS, u saradnji s Centrom za proučavanje demokratije iz Bugarske.