Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

SAM SVOJ MAJSTOR

Trogodišnje iskustvo u projektnom sufinasiranju medija u Srbiji (2015, 2016. i 2017. godine), prevashodno kad je reč o jedinicama lokalne samouprave (JLS) i lokalanim medijima, ukazuje na dva ključna problema: nerazumevanje funkcije i nerazumevanje značaja projektnog sufinasiranja, što pokazuje i sveobuhvatna analiza Medijske koalicije. Kao posebno velika prepreka kvalitetenom sufinansiranju proizvodnje medijskih sadržaja, pored neretko netransparentnih i konkursa čiji su ishodi u najmanju ruku sumnjivi, je i nedovoljno znanje urednika i projekt-menadžera (gde ih ima) u lokalanim medijima u definisanju, apliciranju i realizaciji projekata proizvodnje medijskih sadržaja. To se može razumeti s obzirom da su lokalni mediji, bilo privatani od nastanka, bilo privatizovani, podjednako elektronski, štampani i internet, suočeni sa manjkom kadrova i sredstava. Projekte često rade sami novinari, urednici, vlasnici ili direktori koji nisu prošli ni elementarnu obuku. Takođe, praksa pokazuje da se projektno sufinasiranje doživnjava pretežno kao zamena za ranije budžetsko finasiranje medija, pa se najčešće kao projekat predstavlja ono što je osnovna delatnost medija, recimo izveštavanje građana o radu lokalne samouprave. O rezultatima monitoringa Medijske koalicije videti publikaciju „Bela knjiga konkurskog sufinasiranja javnog interesa u sferi javanog informisanja“ (http://www.ndnv.org/publikacije/publikacija-bela-knjiga-konkursnog-sufinansiranja-javnog-interesa-u-sferi-javnog-informisanja).
Rezultat takavog stanja je da: JLS često, mimo zakona, ne objavljuju konkurse, da lokalni mediji mimo konkursnih pravila sa JLS dogovaraju izveštavanje koje nije projektno i, za budućnost najveći problem, da se lokalani mediji ne obučavaju u pravljenju projekata kojima bi ravnopravn na razanim novima učestvovali u sufinasiranju proizvodnje medijskih sadržava u javanom interesu.
Projetak „SAM SVOJ MAJSTOR: Kako napraviti dobar medijski projekat na lokalu“ osmišljen je prevashdno kao edukacija predstavnika lokalnih medija za prepoznavanje projektnih tema, izradu projekata, apliciranje, izradu budžeta i realizaciju projekta, kao i pravino izveštavanje.
Projektni tim Medija centra organizovao je sedam jednodnevnih radionica o prepoznavanju projektnih tema, izradi projekata, apliciranju, izradi budžeta i realizaciji projekta, kao i pravilnom izveštavanju o projektu.
Na radionuicama su učesnici podeljeni u grupe pravili pilot projekte sa posebnim osvrtom na identifikaciju teme, razradu aktivnosti plana aktivnosti i
budžeta.
Kao rezučtat obuke i analiza, projektni tim je napravio Internet-publikaciju sa najvažnijim uputstvima koje mogu koristiti svi lokalni mediji i sve JLS.