Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Najčitaniji tekstovi MC Newsletter-a
  • Vukašin Obradović: Koliki je, bre, bio taj razred
  • Dragan Radović: Postoji li isplativi lokalni medijski sajt?
  • Angelina Radulović: Zašto novinari u Srbiji zaziru od društvenih medija kao profesionalnog alata?
  • Danica Radišić: Evolucija novinarstva
  • Jasna Kamatović: O korišćenju interneta, korisnicima, informacijama
  • Stevan Majstorović: Twitter revolucija
  • Nedim Sejdinović: Medijsko poricanje genocida
  • Dragan Varagić: Budućnost medija je u novinarstvu prema potrebama konzumenata vesti
Direktni prenosi i arhiva snimaka konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Aktivnosti

Tekstovi koji su pred vama deo su projekta PR radionice za romske nevladine organizacije koji je finansirala Fondacija za otvoreno društo i Fondacija instituta za otvoreno društvo. Cilj projekta je bio da se ojača kapacitet predstavnika romskih nevladinih organizacija da unaprede i profesionalizuju medijsku prezentaciju svojih programa, projekata, aktivnosti i na taj način ponude kvalitetne i jasne informacije medijskim profesionalcima. Sadržaj će biti koristan svima koji koji žele da se informišu o osnovama i elementima uspešne komunikacije sa medijima, a time i širokom javnošću.

Cilj okruglog stola je da predstavnici državnih isntitucija predstave svoj rad na unapređenju položaja romske zajednice u oblasti zdravlja i obrazovanja i razgovaraju sa predstavnicima romskih nevladinih organizacija o postignutim rezultatima i pravcima kojima treba usmeriti buduće aktivnosti.

Predavači: Osman Balić, koordinator Lige za Dekadu Roma; Jelka Jovanović, urednica nedeljnika Novi Magazin; Tamara Skrozza, novinarka nedeljnika Vreme

Onlajn konsultacije vodi Miloš Đajić, stručnjak iz oblasti odnosa sa javnošću, aktivista. U periodu od 19. januara do 30 aprila servis onlajn konsultacija biće dostupan zainteresovanim korisnicima

Predavači: Vesna Opavsky, direktorka razvoja veb sajta Medija centra Beograd; Gordana Mladenović, šef Press centra Medija centra Beograd

Predavači: Olivera Miloš Todorović, novinarka; Miloš Đajić, predsednik Upravnog odbora Centra modernih veština

Predavači: Vesna Opavsky, direktorka razvoja veb sajta Medija centra Beograd; Tamara Skrozza, novinarka; Olivera Miloš Todorović, novinarka; Prvoslav S. Plavšić, psiholog, istraživač komunikacija i javnog mnenja; Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP–a; Zorana Smiljanić Milojević, pomoćnica predsednika gradske opštine Vračar; Jelka Jovanović, novinarka; Gordana Mladenović, šef Press centra Medija centra Beograd

U razgovoru eksperata iz oblasti medija sa predstavnicima i predstavnicama nevladinih organizacija na temu odnosa sa javnošću došlo je da dragocene razmene iskustva. Aktivisti su naveli probleme sa kojima se susreću u komunikaciji sa medijima kao i primere dobre prakse i pozitivnog iskustva. Stručnjaci su ukazali na slabosti kao i dobra rešenja koja su aktivisti u svom radu primenjivali. Zaključci okruglog stola će poslužiti kao osnova u definisanju tema koje će biti obrađene na PR radionicama.

PR radionice za romske nevladine organizacije

Medija centar Beograd realizuje projekat PR radionice za romske nevladine organizacije koji finansira Fond za otvoreno društvo i Fondacija Instituta za otvoreno društvo u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja (razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika).
Više o projektu