Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Internet PR za NVO

Jednodnevni trening iz oblasti internet komunikacija namenjen predstavnicima nevladinih organizacija
Treneri: Vesna Opavsky i Miloje Sekulić

Program obuke prilagođen je potrebama organizacija civilnog društva i namenjen poboljšanju komunikacije sa medijima i većoj vidljivosti same organizacije i njenih aktivnosti. Trening omogućava usavršavanje rada sa internetom koji je jedan od najznačajnijih PR alata. Pored novih ideja, radionica nudi konkretna uputstva i tehnička objašnjenja.
Detaljne informacije

Kako izveštavati o ekonomskim temama

Jednodnevni trening za novinare iz oblasti ekonomskog izveštavanja

Treneri: Goran Cetinić i Miroslav Vujinović

Predavanje je sastavljeno iz više tematskih celina, sa posebnim osvrtom na: Ekonomsko izveštavanje bazirano na podacima, Izvori podataka, Kako se snaći u bilansima, Osnovni makroekonomski pojmovi, Osnovni principi ekonomskog žurnalizma...
Detaljne informacije

.
.

Medijski događaji i susreti sa novinarima

datum treninga - uskoro

Jednodnevna radionica Medija centra za unapređenje odnosa sa javnošću namenjena predstavnicima nevladinih organizacija.
Treneri: Gordana Mladenović, Snežana Ilić i Branimir Simić.

Zastupljene teme na treningu baviće se pitanjima: Kako i kada organizovati medijski događaj? Koje aktivnosti je potrebno sprovesti pre, za vreme i nakon održane konferencije za medije? Kako izmeriti uspeh održanog medijskog događaja? Kako lobirati?...
Detaljne informacije

.

EU projekti – kako nastupati

Jednodnevni trening Medija centra namenjen predstavnicima nevladinih organizacija
Treneri: Gordana Lazarević i Goran Cetinić

Program obuke obuhvata teme: Osnove EU i IPA fondova namenjenih organizacijama civilnog društva, Ciljevi i prioriteti EU fondova za NVO, Projektna ideja i pisanje koncepta, Rad sa aplikacionim paketima i prikupljanje neophodnih dokumenata, Saveti za popunjavanje formulara, predviđanje troškova i primeri budžeta...
Detaljne informacije

.

Korporativni internet PR

Radionica Medija centra za unapređenje odnosa sa javnošću u virtuelnom prostoru namenjena predstavnicima kompanija
Treneri: Vesna Opavsky i Miloje Sekulić

Program obuke prilagođen je potrebama profitnih organizacija i pored teoretskog sadrži i praktičan deo. Cilj treninga je poboljšanje komunikacije sa online medijima, blogerima i korisnicima društvenih mreža i ostvarivanje veće vidljivosti preduzeća i njegovih aktivnosti u virtuelnom prostoru.
Detaljne informacije

.

Dokumentarna fotografija u medijima

Trening Medija centra namenjen organizacijama, preduzećima i medijima radi poboljšanja kvaliteta fotografije na internet platformama i štampanim materijalima
Predavač: Božidar Petrović

Teme koje će biti zastupljene: Pojam dokumentarne fotografije, Tehnička ispravnost fotografije, Kadriranje, Obrada fotografije, Prezentovanje i zaštita autorskih prava...
Detaljne informacije

.

Treneri i predavači trening centra Medija centra

Božidar Petrović, Vesna Opavsky, Miloje Sekulić, Goran Cetinić, Gordana Lazarević, Gordana Mladenović-Gospić, Snežana Ilić
Biografije trenera i predavača

.

Održani

13. februar 2012. godine
Radionica Medija centra za unapređenje odnosa sa javnošću namenjena predstavnicima nevladinih organizacija
23. februar 2012. godine
Radionica Medija centra za unapređenje odnosa sa javnošću namenjena predstavnicima nevladinih organizacija

Ukoliko želite da na vreme budete obavešteni o treninzima za medije, prijavite se mejling liste Medija centra

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u