Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Treneri i predavači

Treninzi
.

Vesna Opavsky

Šef sajta Medija centra Beograd – www.mc.rs

Autor više radova o internet komunikacijama i prisustvu na internetu i predavač iz iste oblasti. Učesnik naučne konferencije Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu održane na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011 godine. Vesna Opavsky je magistrirala na beogradskom Fakultetu likovnih umetnosti, a trenutno je na doktorskim studijama gde obrađuje tezu o umetnosti na internetu. Aktivno se bavi vizuelnom umetnošću i učesnik je preko 30 izložbi, umetničkih radionica i kolonija. Pored navedenog, bavi se grafičkim i veb dizajnom. Članstva: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Društvo natprosečno inteligentnih osoba (MENSA), Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Umetničko udruženje Umelecká beseda slovenská iz Slovačke (UBS) i Umetničko udruženje Široka staza. Umetnička prezentacija http://www.opavsky.net/.

Predavač na radionicama Internet PR za NVO i Korporativni internet PR

.

Miloje Sekulić

Miloje Sekulić CMC, internet i poslovni konsultant, vlasnik Internet agencije www.internetagencija.rs

Rođen 1966. godine u Beogradu. Diplomirani inženjer i novinar. Član Nezavisnog udruženja novinara i Društva Srbije za odnose sa javnošću. Višegodišnji direktor Sektora za online PR u agenciji McCann Erickson Public Relations. Završio je poslediplomske studije „Savremeno poslovanje i globalne računarske mreže“ na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) i Londonsku školu za odnose sa javnošću (LSPR), na kojoj danas predaje E-PR u regionu. Suosnivač je IT&internet konsalting agencije VEZA. Tokom novinarske karijere u magazinima Ekskluziv, Žica, COM i Ekonomist svojim tekstovima popularizuje primenu Interneta u poslovanju i životu. Bio je direktor i glavni i odgovorni urednik „e magazina“. Od 2009. radi i kao direktor online izdavaštva u firmi Futuremedia. Dobitnik je priznanja „Internet domaćin” koje dodeljuje Internet Club (2004). Od marta 2011. godine radi kao samostalni Internet i poslovni konsultant.

Predavač na radionicama Internet PR za NVO i Korporativni internet PR
.

Gordana Lazarević

Zamenica Nacionalnog IPA koordinatora 2002 - 2010

Gđa Lazarević već 38 godina zauzima ključne pozicije u javnim službama. Njene obaveze obuhvatale su planiranje, rad na ekonomskim i finansijskim propisima, upravljanje dugovanjima, kao i saradnju sa međunarodnim finansijskim organizacijama (Međunarodnim monetarnim fondom, Međunarodnom bankom za rekonstrukciju i razvoj, Evropskom investicionom bankom) i Evropskom unijom. Predvodila je tim od 42 osobe u oblasti strateških programa za EU i druge bilateralne donatorske fondove i kreirala čvrste odnose i propise između administrativnog okvira Evropske unije i domaćeg terena. Bila je nacionalni koordinator Susedskih programa (Neighbour Programmes) u Srbiji. Radila je kao šef nacionalnog tela zaduženog za programe IPA CBC sa zajedničkim menadžmentom i prekogranične programe IPA za Zapadni Balkan, kao i za teritorijalnu saradnju. Tokom 2007. bila je kopredsedavajući programa SEE. Upoznata je sa propisima IPA, PRAG, ENPI i drugim relevantnim propisima Evropske unije. Gđa Lazarević vodi kurseve namenjene podršci nevladinih organizacija (Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji itd.), Diplomatske akademije (Centar za obuku Ministarstva inostranih poslova) (2003-2010), Beogradske otvorene škole – u oblastima stalne obuke javnih radnika za saradnju sa EU, pripreme dokumenata, pregovaračkih veština, izgradnje institucija i stvaranja kapaciteta, implementacije propisa EU itd. (2005-2007), i Centra za obrazovanje – u oblastima obuke preduzetnika u sferi menadžmenta i poslovnog planiranja u srednjim i malim preduzećima (2001-2003).

Predavač na radionici EU projekti – kako nastupati

.

Goran Cetinić

Nezavisni konsultant

Rođen 08.06.1946. godine u Blatu na Korčuli. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1969. godine. Dvadeset godina radio u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju na mestu direktora sektora i vodećeg ekonomiste banke. Specijalnost promocija i finansiranje izvoza. Danas nezavisni medijski konsultant. Stalni saradnik Vremena 1992. i 1993. Član Upravnog odbora Borbe i Naše borbe. Konsultant Irexa za ekonomiju medija od 1998. do 2008. Od osnivanja 2002. organizator godišnjih sesija ocene medijske situacije u Srbiji „Indeks održivosti medija“ (MSI). Autor većeg broja analiza medijskih problema u Srbiji.

Predavač na radionici EU projekti – kako nastupati

.

Miroslav Vujnović

Magistar ekonomskih nauka

Miroslav Vujnović, diplomirani ekonomista (1976, Ekonomski fakultet, Beograd, magistar 1984, Ekonomski fakultet, Beograd)

Radno iskustvo: konsultant (Beobanka, Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju, Poslovno udruženje industrije mašinogradnje, ZAMEL, CES MECON i IREX, konsultant za lizing za Balkan, Centralnu i Istočnu Evropu u kompaniji Cisco Systems Capital), izvršni direktor (finansijske i trgovinske usluge), direktor finansija (Jugoexport i EFT, potpredsednik (Metalservis, Jugoexport, Commerce System), komercijalni direktor (Brodogradilište Beogrsad), član upravnog odbora (Slavija banka)

Reference: Više od 20 članaka u specijalizovanim časopisima, učešće u izradi tri knjige (razno), preko 20 studija izvodljivosti projekata (primer: Hotel Hyatt u Beogradu), studije izvodljivosti, studije o strukturnom prilagođavanju, studije otkupa, analize bilansa stanja i završnog računa, studije o menadžmentu ciljeva i otkupa od strane zaposlenih, procene imovine, srednje- i dugoročno planiranje, itd... Preko 50 televizijskih emisija na TV Art, TV Politika i Studiju B o informatičkim i kompjuterskim tehnologijama i kompjuterskim igrama.

Specijalizacije: UNIDO Comfar (kompjuterizovana procena projekata), kompjuteri (programski jezici i softverski paketi – tabele, obrada teksta, baze podataka itd.), obuka za certifikovanog revizora, Asocijacija računovođa i revizora Srbije i ACCA – The Chartered Association of Certified Accountants, predavač na kursevima o proceni projekata i investicionih kriterijuma u Hrvatskoj i Srbiji

.

Gordana Mladenović Gospić

Zamenik direktora Medija centra i šef pres centra Medija centra

Rođena u Beogradu, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Do 1996. radila u Međunarodnom pres centru i NA Tanjug, od 1996. radi u Medija centru. Organizovala više stotina medijskih događaja u Međunarodnom pres centru i Medija centru, učestvovala u organizaciji svetskog kongresa medija - IPI, predavač na PR radionicama za romske nevladine organizacije.
Edukacija: Seminar Standardi i budućnost novih medija
IREX-ove letnje škole: Novi mediji, Razvoj kapaciteta medijskih udruženja-kako ostvariti svoje ciljeve, EU integracije posledice i prilike za medije.
Radionice za medijske menadžere: Organizaciono upravljanje, Neustrašivi komunikator.
Radila na implementaciji projekata i realizaciji ugovora Medija centra: Antidiskriminaciono zakonodavstvo, edukacija novinara za borbu protiv diskriminacije – projekat finansiran od ambasade SAD, Reforma pravosudnog sistema – radionice za edukaciju novinara koji prate pravosuđe, projekat finansiran od strane KAS-a, Pres klub Medija centra, projekat finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo, organizacija UNICEF-ove nagrade za medijsko izveštavanje o pravima deteta, Poseta stranih i domaćih novinara Banja Luci, Novom Pazaru i Sjenici, Vranju, Bujanovcu i Preševu – projekti finansirani od strane Fonda za otvoreno društvo, Verska tolerancija – krupan korak ka EU, projekat finansiran od Delegacije Evropske Unije, Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice - BBI, Ugovor sa Delegacijom Evropske Unije u RS.

Predavač na radionici Medijski događaji i susreti sa novinarima

.

Snežana Ilić

Koordinator programa u pres centru Medija centra Beograd

Rođena 1971. godine u Beogradu gde je završila Zemunsku gimnaziju i diplomiralaagronomiju. U medijima je zaposlena 13 godina kao organizator i planer TV produkcije (YU Info Kanal, RTS) u informativnom i programu kulture.
U Medija centru je zaposlena u sektoru Pres centar, gde svakodnevno kontaktira sa velikim brojem klijenata. Kontinuirani rad u pres centru obuhvata organizaciju događaja u Medija centru i van njega (preko 500 različitihdogađaja godišnje, od konferencija za novinare, okruglih stolova, panel diskusija, brifinga, seminara), direktnu komunikaciju sa predstavnicima medija kao i rad na implementaciji projekata Medija centra sa međunarodnim organizacijama.

Predavač na radionici Medijski događaji i susreti sa novinarima

.

Božidar Petrović

Fotoreporter agencije FoNet (od februra 2001. godine)

Rođen 1969. u Beogradu. Velikim delom radi visoki državni protokol. Urednik fotografije dnevnih novina Borba od 1996. do 2001. (od 1990. fotoreporter u istim novinama, zadužen za tehničko funkcionisanje novine i stvaranje foto dokumentacije Borbe). Od 1990. sve do sklapanja Dejtonskog sporazuma, 1995, kao fotoreporter, obišao gotovo sve ratne zone. Radio i za agencije sa predstavništvom u Srbiji - AP, Rojters, EPA. Objavljivan u najvećim svetskim listovima - Dejli Miror, Dejli Telegraf, Njujork Tajms, Vašington Post, Herald Tribjun... Radio i kao stručni saradnik Vlade Srbije za fotografiju. Imao dve samostalne izložbe fotografija, nekoliko desetina zajedničkih. Podučavao mnoge mlađe kolege i brinuo o njihovom stručnom usavršavanju. Završio Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti (grafički dizajn) u Beogradu, Akademiju lepih umetnosti (fotografija) u Beogradu, Megatrend univerzitet - Fakultet za kulturu i medije (master menadžer u kulturi i medijima) u Beogradu. Završio Rojtersovu radionicu Izrada, uređjivanje i prezentacija reportaže, kao i mnoge druge...

Predavač na radionici Dokumentarna fotografija u medijima

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u