Mediji o medijima, Događaji, Informacije...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Početna > MC projekti > Govor mržnje na internetu

Govor mržnje je svaki oblik izražavanja koji podstiče, promoviše ili opravdava netoleranciju, diskriminaciju i neprijateljstvo prema pripadniku druge rase, nacionalnosti, veroispovesti, pola, seksualne orijentacije, porekla i ostalih ličnih stvojstava pojedinca ili grupe.

Govor mržnje možemo prepoznati na osnovu njegovog cilja da izazove negativne posledice u vidu marginalizacije pojedinca ili grupe, u zavisnosti od njegovog/njihovog ličnog svojstva ili pripadnosti.

Govor mržnje se manifestuje kroz:

1. stvaranje prezira prema određenom licu ili grupi;
2. stvaranje negativnog stereotipa prema određenom licu odnosnu grupi;
3. podsticanje diskriminacije i neprijateljstva;
4. osudu okoline prema određenom licu ili grupi;
5. izazivanje osećanja nesigurnosti i straha kod određenog lica/ili pripadnika određene grupe;
6. nanošenje fizičkih i psihičkih bolova određenom licu odnosno pripadniku određene grupe;
7. upućivanje pretnji određenom licu odnosno grupi;
8. podsticanje i izazivanje nasilje prema određenom licu ili grupi;
9. stvaranje osećaja kod velikog dela građana da je takvo ponašanje prema određenom licu/grupi društveno poželjno i opravdano;
10. izazivanje osećaja kod širokog kruga građana da će takvo ponašanje biti tolerisano, i neće biti predmet odgovornosti.

Lično svojstvo određenog lica odnosno pripadnost određenoj ranjivoj grupi je od suštinskog značaja za određivanje pojma govora mržnje. Poruka izražena u govoru mržnje usmerena je uvek na lično svojstvo ili specifičnosti svojstva ugrožene grupe. (izvor www.yucom.org.rs)

Okrugli sto je održan u organizaciji Misije OEBS u Srbiji, Evropske komisije, UNESCO, Mreže za profesionalizaciju medija Jugo-istočne Evrope i Medija centra. Spisak učesnika (pdf)
Više o događaju

Podelite primere govora mržnje na internetu

Svi možemo doprineti zaustavljanju širenja mržnje na internetu i društvenim mrežama tako što ćemo naučiti da ga prepoznajemo i primerima skrenemo pažnju javnosti na njegovu upotrebu.

Slanjem svojih primera, koje Medija centar objavljuje, pomažete širenje svesti i edukaciju o govoru mržnje. Pomozite nam da uključimo što veći deo zajednice u praćenje objava koji sadrže govor mržnje i diskusiju na ovu temu obeležavajte tagom #GovorMržnje radi lakšeg praćenja.

Komentare, linkove i ilustracije pošaljite u fejsbuk sanduče Medija centra ili putem e-adrese GovorMrznje@mc.rs, a urednički tim Medija centra će te primere predstavljati javnosti.

Žalite se Savetu za štampu na govor mržnje

Onlajn mediji odgovorni su kako za tekstove, tako i za komentare koje objavljuju, a Kodeks novinara ih obavezuje da učine sve da izbegnu govor mržnje i diskriminaciju. Ukoliko se, kao pojedinac ili grupa, osetite ugroženim nečim što je objavljeno, obratite se Savetu za štampu.

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo, osnovano da bi poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i da bi rešavalo žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. U nadležnosti Saveta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Savet ima Komisiju za žalbe koja odlučuje o žalbama na tekstove, fotografije, onlajn komentare i druge sadržaje medija, njihovih vebsajtova, internet portala i novinskih agencija. Komisija je tu da Vam pomogne i njene usluge su besplatne. Na odluku se čeka najduže 45 dana dana prijema žalbe.

Žalbu možete podneti kao pojedinac ili organizacija, u ime određene grupe, ali je važno da znate da Komisija razmatra samo žalbe onih koji se smatraju lično oštećenim. Takođe, treba da znate i da je Savet nadležan samo za sadržaje medija, a ne i za tekstove i komentare na društevnim mrežama, forumima, sajtovima nevladinih organizacija.

Žalbu možete poslati na adresu: Savet za štampu, Ljube Jovanovića 9 c, 11000 Beograd, ili elektronskom poštom na adrese: office@savetzastampu.rs ili zalbe@savetzastampu.rs ili popunjavanjem obrasca na vebsajtu.

Detaljnije informacije o radu Saveta za štampu nalaze se na adresi www.savetzastampu.rs.