UNICEF dodelio nagrade novinarima za izveštavanje o socijalnoj inkluziji najugroženije dece

Beograd, 21. novembar 2011 - Kancelarija UNICEF-a u Srbiji danas je dodelila nagrade za profesionalno i etičko izveštavanje o inkluziji najugroženije dece u Srbiji u štampanim medijima, na radiju i televiziji.

Jednoglasnom odlukom žirija, nagrađeni su:

Mirko Rudić, za televizijski prilog „ISON- priča o dečjem horu u Novom Sadu”. Hor o kome je reč nalazi se u Novom sadu, u osnovnoj školi „Milan Petrović“. Tu su u početku bila samo deca sa smetnjama u razvoju, ali su se gosti iz drugih škola, ulica i krajeva grada vremenom odomaćili i postali stalni članovi. Tako je uobičajeni put mnogo potrebne inkluzije obrnuo smer.

TV emisija Mirka Rudića, u produkciji „A-media“, prikazana je na TVB92. Ona je jednostavna i iskrena. Sami akteri ovog poduhvata govore o njegovom spontanom nastanku i njegovom višestrukom značaju. Ali – što je važno, jer je televizija u pitanju – ovde isto toliko, na momente još i ubedljivije, govori sama slika. Ona pokazuje dečija lica usredsređena na vežbanje tokom horske probe, unesena u zajedničku pesmu koja se izvija vođena zvucima gitare. Gledaocu, kao i slušaocu, ta pesma, kako god da je otpevana, lepo zvuči zbog kombinacije svih tih i takvih glasova.

Marija Obrenović, za novinski članak „Nema za hleb, a kamoli za lutku”, objavljen u nedeljniku Kragujevačke. Novinarka je pomno prikupila i sistematizovala sumorne podatke na primeru grada Kragujevca da bi oslikala siroamštvo dece kojoj je neophodna potpunija socijalna inkluzija.

Vrednost njenog teksta ogleda se ne samo u nizu poražavajućih brojki i upečatljivih primera dečije nemaštine nego i u navođenju postojećih nastojanja da se toj deci pomogne. Sagovornike je tražila u Gradskoj upravi, Crvenom krstu, osnovnim školama i savesno zabeležila napore da se olakša i ulepša svakodnevica siromašne dece. No koliko god da se čini – zaključak je ovog dobro strukturisanog i napisanog novinskog članka – malo je, jer je svakim danom u gradu siromašnih sve više.

Saša Stojković, za radio prilog „Deca, najveće žrtve readmisije. Emisija, emitovana na O.K. radiju u Vranju, namenjena je prvenstveno romskoj populaciji. Ali tema kojom se bavio Saša Stojković tiče se i drugih građana Srbije, svih onih koji su u nju prisilno vraćeni posle dužeg nelegalnog boravka u inostranstvu. Probleme koji se javljaju država će morati ubrzano da rešava jer se zakonom obavezala da prihvati hiljade ovoh nevoljnih povratnika u domovinu.

Novinar se zadržao na teškoćama dece iz tih porodica da se uključe u redovno školovanje. Uz činjenicu da ih često usporava u učenju slabo znanje srpskog jezika, najveću teškoću predstavlja birokratska procedura za priznavanje stranih svedočanstava. Vrednost emisiji dodaju emotivne ispovesti o dramatičnim momentima takvih deportacija iz zemalja Zapadne Evrope, ali i o predrasudama i nepredusretljivosti okruženja u zavičaju koje je teško savladati.

Petočlani žiri nagrade činili su novinarka Branka Otašević, pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Suzana Paunović, novinarka Sanja Lubardić, predstavnica za medije kompanije Telenor Ana Davičo, i predstavnica za medije UNICEF-a Jadranka Milanović.

Radovi su razmatrani na osnovu kriterijuma promovisanja dečijih prava i opštih profesionalnih novinarskih kriterijuma izveštavanja, uključujući kvalitet izveštavanja, etičnost, javnu korist, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu i promena društvenih normi.
Nagrade se sastoje od medalje i plakete UNICEF-a, kao i laptopa i internet modem sa pretplatom na godinu koje je obezbediila kompanija Telenor.

Fotografije sa dodele nagrade

Konkurs za godišnju nagrada UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji oglašava konkurs za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima, sa fokusom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji.

Cilj nagrade je da se podstakne kvalitetno i etičko izveštavanje u štampanim i elektronskim medijima na temu dece i dečijih prava u Srbiji.

Nagrade se dodeljuju za najbolji prilog objavljen na televiziji, radiju i u štampanim medijima na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. januara do 1. novembra 2011. godine.

Nagrade će biti dodeljene 21. novembra 2011. godine.

Kontakt osoba:
Mila Gavrilović
063/408-122
gavrilovic@mc.rs

Prijavu slati na:
Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Pravilnik

 • Rok za prijavljivanje radova je 5. novembar 2011. godine. Ukoliko se prilozi šalju poštom, u obzir će se uzimati datum poštanskog žiga. Materijal koji stigne nakon ovog datuma biće diskvalifikovan.
 • Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je tekst/prikaz kojim konkurišu objavljen/emitovan u medijima na teritoriji Republike Srbije u peridodu od 1. januara do 1. novembra 2011. godine.
 • Žiri će odluku doneti na osnovu većine glasova.

Propozicije

 1. Tematske kategorije za medijsko izveštavanje su dečija prava sa posebnim naglaskom na socijalnu inkluziju ugrožene dece u Srbiji.
 2. Svaki učesnik na konkursu može da konkuriše samo sa jednim radom.

 3. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, grupa autora smatraće se jednim kandidatom.

 4. Na konkurs se šalju radovi (novinski tekstovi, radio ili TV emisije) koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 1. januara do 1. novembra 2011. godine. Radovi treba da budu produkcija odredjene medijske kuće bez komercijalnog sponzorstva.

 5. Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa.

 6. Učesnici konkursa šalju i prijavu-formular (videti u prilogu), u kome su navedena prava i obaveze učesnika.

 7. Prijava se dostavlja poštom, elektronski ili lično do 5. novembra 2011. godine, a radove pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.

 8. Donja starosna granica učesnika je 18 godina.

 9. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu promovisanja dečijih prava i opštih novinarskih kriterijume, uključujući istraživački rad, stil pisanja, uticaj, javnu korist, etičnost, originalnost, inovativnost i kreativnost, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu.

 10. Žiri zadržava pravo da odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u saglasnosti sa propozicijama.

 11. UNICEF zadržava pravo da koristi sav dostavljeni materijal za prezentacije i korišćenje u medijima, kao i za njihovo reprodukovanje u cilju daljeg promovisanja nagrade.

Kako se prijaviti

Popuniti prijavu i poslati je uz tekst ili audio-vizuelni prikaz (audio ili video kaseta, CD ili DVD) sa potvrdom medijske kuće o vremenu i mestu objavljivanja/emitovanja datog priloga na adresu:

Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Štampani mediji
Ako postoji mogućnost, potrebno je dostaviti originalni štampani tekst. Ako to nije moguće, biće prihvaćena i kvalitetna kopija.

Radio
Radio novinari izveštaj treba da dostave na CD-u u mp3 formatu. CD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga.

Televizija
Televizijski novinari treba da dostave DVD sa TV prilogom/emisijom. DVD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga/emisije.

On-line mediji
Novinari treba da dostave CD sa tekstom u originalnom HTML formatu i/ili Internet adresu na kojoj se može pogledati materijal (nepromenjen) namenjen za Konkurs. Urednik/ca treba da verifikuje da je materijal bio objavljen na Internet sajtu.

Prijava (doc)

Promo spotovi za preuzimanje

 • Radio spot WAV (3,6 MB, zip)

 • TV spotovi:

1. DV AVI 4:3 (79 MB, zip)

2. MPEG 4:3 (37,7 MB, zip)

3. MPEG 16:9 HD (39,5 MB, zip)

4. WMV (6 MB, zip)

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u