Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Untitled Document

Nacionalni i regionalni FOIA izveštaji

Srbija je na putu ka Evropskoj uniji skoro već 16 godina. Tokom svih tih godina, Vlade koje su se smenjivale isticale su kao prioritet pristup Srbije EU. Međutim, podrška građana ulasku u EU je iz godine u godinu sve manja. Najnovije istraživanje iz prošle godine pokazuje da 48% građana Srbije podržava ulazak u EU. U odnosu na 2004. godinu, to je smanjenje od čak 25%.

Koncept medijske pismenosti u Srbiji je prepoznat kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji. Potreba za promocijom medijske pismenosti u Srbiji ima dva glavna pokretača.

Izveštaj, prvi u seriji od šest izveštaja posvećenih slobodi izražavanja u regionu, je deo programa Partnerstvo za razvoj medija jugoistočne Evrope u koji su uključene medijske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije...

Nacionalna radionica „Radno-pravni status novinara u Srbiji“, u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ održana je 26.02.2015. godine. Na radionici su predstavljeni zaključci istraživanja koje je sproveo Dejan Kožul u periodu jul – novembar 2014. Projekat „Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ u Srbiji sprovode Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar, a deo projekta su i članovi SEENPM-a.

Sa ciljem da učesnicima ponudi potrebna znanja, veštine i razvoj stavova kako bi se dodatno uključili u zagovaračke akcije, Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar organizuju 2-dnevni trening o javnom zagovaranju. Trening, koji se održava 26-27.februar 2015. godine, namenjen novinarima, predstavnicima novinarskih udruženja, sindikata novinara, udruženja građana, kao i predstavnicima institucija zainteresovanim za proces demokratizacije i razvoj građanskog društva u Srbiji.

Predstavnici Medija centra Beograd i Media i reform centra Niša organizovali su sastanak sa kolegama iz Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije kako bi sumirali dosadašnje rezultate i ustanovili naredne aktivnosti u regionu jugoistočne Evrope. Priređeni su izveštaji o uslovima zapošljavanja novinara. Ovi izveštaji biće tema nacionalnih radionica i treninga o javnom zagovaranju u svih pet IPA...

Tribina namenjena novinarima - fokus tribine je predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ove javne i besplatne standardizacije u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih sadržaja u savremenom svetu, i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima...

Radionica Fondacije Medija centar za sticanje primenljivih znanja o internet poslovanju, putem teorije, primera iz prakse i praktične primene. Trening je namenjen preduzetnicima, predstavnicima medija i nevladinih organizacija za uspešno i efikasno korišćenje internet alatki u pristupu svojim odabranim publikama...

Osam članica mreže SEENPM, koja okuplja medijske organizacije iz jugoistočne Evrope, zajedno s krovnom organizacijom iz Budimpešte, počelo je realizaciju četvorogodišnjeg projekta koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija u zemljama zapadnog Balkana. Centar za nezavisno novinarstvo iz Rumunije (CJI) nosilac je projekta...

O Fondaciji

Fondacija Medija centar (FMC) je osnovana sredstvima osnivača - privrednog društva Medija Centar doo Beograd i ima svojstvo pravnog lica. Osnovana na neograničeno vreme radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva u oblasti promovisаnja i zаštite ljudskih, grаđаnskih i mаnjinskih prаvа, promovisаnja demokrаtskih vrednosti, evropskih integrаcijа i međunаrodnog rаzumevаnjа, održivog rаzvoja, regionаlnog rаzvoja, rаvnoprаvnosti polovа, unаpređenja socijаlne i zdrаvstvene zаštite, promovisаnja i unаpređenja kulture i jаvnog informisаnjа, promovisаnja i populаrizаcije nаuke, obrаzovаnjа, umetnosti i аmаterskog sportа, unаpređivаnja položаjа osobа sа invаliditetom, brige o deci i mlаdimа, pomoći stаrimа, zаštite životne sredine, borbe protiv korupcije, zаštite potrošаčа, zаštite životinja i humаnitаrnih аktivnosti i interesa.

Kontakt

Terazije 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: (381 11) 3349-541 (10-17h)
Faks: (381 11) 3349-565
E-mail: fondacija@mc.rs