Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Direktni prenosi i arhiva snimaka konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru...
Svakog drugog petka

Značenja pojma „Internet“

1. Uvod

1.1. Službena upotreba pojmova i njihovih značenja je, pre svega, upotreba izraza i definicija u radu državnih organa, na osnovu zvaničnih odredbi sadržanih u ustavu, zakonima, statutima, propisima i drugim aktima normativnog karaktera.

1.2. U ovom tekstu daju se i komentarišu različita službena i neka neslužbena značenja pojma „Internet“.

2. Službena značenja pojma „Internet“

Izraz „Internet“ se službeno upotrebljava na osnovu sledeće dve odredbe o značenju pojmova iz člana 4. Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK).

Prema odredbi tačke 7. ovog člana, „elektronska komunikaciona mreža“ predstavlja sisteme prenosa i, tamo gde je to primenjeno, uređaje za komutaciju i usmeravanje i druge resurse, uključujući pasivne mrežne elemente, koji omogućavaju prenos signala pomoću žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava, uključujući, između ostalog, fiksne mreže (sa komutacijom kola i paketa, uključujući Internet), bez obzira na vrstu podataka i informacija koji se prenose. Iz ove zakonske odredba indirekno se izvodi prvo službeno značenje pojma „Internet“: to je samo fiksna elektronska komunikaciona mreža (sa komutacijom paketa).

Po eksplicitnoj odredbi tačke 15. ovog člana, „Internet“ je globalni elektronski komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (član 4. tačka 15. ZEK-a). To je drugo službeno značenje.

Usput, pod „računarskom mrežom“, u smislu člana 112. tačka 18. Krivičnog zakonika, smatra se skup međusobno povezanih računara koji komuniciraju razmenjujući podatke.

Zbog ovakvog dvostrukog, različitog službenog značenja pojma „Internet“, na internet strani RATEL-aInternet“ je takođe definisan kombinovano i neslužbeno: kao globalna mreža, ili globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, namenjen razmeni svih vrsta informacija preko skupa zajedničkih Internet protokola.

3. Neslužbena značenja pojma „Internet“

3.1. Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), stručna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija koja je osnovana kao fondacija (bez javnih ovlašćenja), u članu 30. svog Statuta definiše „Internet“ kao globalni komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih autonomnih sistema (mreža), koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (TCP/IP).

3.2. Kada se u članu 1. ratifikovanog Ustava Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) govori o ciljevima Unije nailazi se na pojmove „globalna informaciona ekonomija“ i „globalno informaciono društvo“, ali ne i na pojmove „Internet“ i „Globalna informaciona infrastruktura“ (GII). Ovi pojmovi se pominju samo u preporukama serije Y Sektora za stadardizaciju telekomunikacija (ITU-T).

U preporuci ITU-T Y.101 niže navedeni izrazi definisani su na sledeći način:

„Internet“ je kolekcija međusobno spojenih mreža korišćenjem internet protokola koji im omogućava da funkcionišu kao jedna, veliki virtuelna mreža (tačka 37).

Mreža“ je skup čvorova i veza koje obezbeđuju spojeve između dve ili više definisanih tačaka za olakšanje telekomunikacija između njih (tačka 45).

„Globalna informaciona infrastruktura“ je kolekcija mreža, opreme krajnjih korisnika, informacija i ljudskih resursa koji se mogu upotrebljavati za pristup korisnim informacijima, komuniciranje jednih sa drugima, rad, učenje i zabavu, u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, uz prihvatljive troškove na globalnom nivou (tačka 33).

3.3. Da je Internet isto ili slično što i GlI najbolje se vidi iz rezolucije Saveznog saveta za umrežavanje (FNC) SAD, od 24. 1995. godine, o definiciji „Interneta“. Po toj definiciji, „Internet“ se odnosi na globalni informacioni sistem...

3.4. Na broju 732-07-01 Međunarodnog elektrotehničkog rečnika (IEV) „Internet“ je definisan kao svetska i otvorena računarska mreža koja obezbeđuje nekoliko vrsta komunikacionih usluga, korišćenjem zajedničkog skupa protokola predviđenih za usmeravanje paketa.

A na broju 732-01-03 IEV-a „računarska mreža“ je definisana kao mreža u čijim čvorovima se nalaze računari i uređaji za komuniciranje podacima, i u čijim granama se nalze veze za podatke.

4. Zaključak

4.1. S obzirom na sve gore navedeno, ostaje otvoreno pitanje da li je Internet fiksna elektronska komunikaciona mreža (sa komutacijom paketa) ili globalni elektronski komunikacioni sistem, ili globalna informaciona infrastruktura ili svetska računarska mreža?

4.2. Pošto se Internet koristi za pružanje kako informacionih usluga (tzv. usluga informaciong društva) tako i elektronskih komunikacionih usluga, mislim da bi prilikom prve promene ZEK-a Internet trebalo službeno definisati kao globalnu, svetsku ili međunarodnu informaciono-elektronsku komunikacionu mrežu.

Napomena - Izraz „usluga informacionog društva“ definisan je u članu 3. tačka 3. Zakona o elektronskoj trgovini.

Ovom našem izrazu odgovara u SAD izraz „usluga pristupa Internetu“ - usluga koja omogućava korisniku da pristupi sadržaju, informacijama, elektronskoj pošti ili drugim uslugama koje se nude preko Interneta, a mogu takođe da uključe pristup svojinskom sadržaju, informacijama i drugim uslugama kao delu paketa usluga koje se nude potrošačima.

Takav izraz ne obuhvata telekomunikacione usluge (codes.lp.findlaw.com/uscode/47/5/II/I/231).

Dejan Popović

O autorima tekstova

MC Newsletter
2. decembar 2011.

Pogledajte sve komentare (0)      Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

 
Ovaj tekst može da sadrži stav koji nije stav Medija centra. Odgovornost za sadržinu, kao i tačnost podataka, snosi autor teksta.