Početna > MC za medije > Konkursi arhiva > 2011 > Virtus nagrada 2011

VIRTUS - godišnja nagrada za korporativnu filantropiju 2011

Nagrada za kompaniju koja brine

Balkanski fond za lokalne inicijative, kao najveća domaća fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC), VIA fondacijom, fondacijom braće Rokfeler (RBF), fondacijom C.S. Mott, Executive Group, Ekonom:east Media Group, eKapijom, Medija centrom Beograd, Društvom Srbije za odnose sa javnošću, Gradom Beogradom i Narodnom skupštinom Republike Srbije najavljuje otvaranje konkursa za petu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte koji su tokom 2010/2011. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije.

Cilj konkursa:

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije i preduzeća koja svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju najbolji primer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svetu odgovornog biznisa.
Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i preduzetnika, ali i pojedinaca, u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.
Sam nagradni konkurs daje priliku udruženjima, organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.|
Organizovanje i dodela nagrade je idealna prilika da se promoviše stvarno partnerstvo i saradnja između poslovnog sveta i organizacija civilnog društva, prilika da se javnosti u našoj zemlji prikaže humana i odgovorna strana biznisa koja se često ne vidi.

Pravo učešća:

Za nagrade se mogu nominovati:

 • domaće i strane korporacije,
 • ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
 • privatna mala i srednja preduzeća,
 • javna i državna preduzeća,
 • medijske kuće, kao i
 • korporativni fondovi i fondacije

koji su tokom 2010/2011. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.

Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije nosioca aktivnosti.

Ko podnosi nominacije:

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.

Kategorije nagrade:

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

 • VIRTUS Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
 • VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
 • VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
 • VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Uz ove nagrade, dodeliće se i tri posebna priznanja:

 • Nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine
 • Nagrada za volontiranje
 • Specijalna nagrada za medijski doprinos

Nagrada:

Pobednici konkursa će dobiti:

 • Pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2011. na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima,
 • Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro,
 • Medijsku promociju od strane Fondacije

Propozicije konkursa:

Preduzeće/kompanija može biti kandidovana za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.09.2010. godine do momenta slanja prijave. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.
Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na za to predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 07.10.2011. godine, do 17h.
Konkurs je produžen do 14. oktobra 2011. godine.

Sve informacije o konkursu