Početna > MC za medije > Konkursi arhiva > 2012 > UNDP program za borbu protiv korupcije

Novinarstvom protiv korupcije

Program angažovanja mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Agencija za borbu protiv korupcije pozivaju zainteresovane kandidate sa studija žurnalistike da se prijave na program stažiranja u nevladinim organizacijama, uključujući tu posebno i one koje se bave borbom protiv korupcije.

Tokom stažiranja u trajanju od 3 do 6 meseci u periodu februar - septembar 2013. godine, kandidati će se oslanjati na resurse nevladinih organizacija kako bi proizveli istraživačke priče koje će objavljivati pre svega na društvenim medijima, veb sajtovima nevladinih organizacija, blogovima i drugim sredstvima širenja informacija na internetu. Nevladine organizacije će usmeravati i savetovati kandidate i obezbeđivati im informacije i polazišta za priče.

Kandidatima će biti obezbeđena obuka u organizaciji UNDP i Agenciji za borbu protiv korupcije, koja će im omogućiti da kvalitetno obave zadatke tokom stažiranja.

Na program mogu da se prijave:

  • studenti četvrte godine novinarstva, studenti žurnalistike u statusu apsolventa i oni koji pohađaju master studije novinarstva
  • oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master programu žurnalistike, ili oboje, u prošloj školskoj godini
  • kandidati čiji nivo znanja engleskog jezika im omogućava da aktivno učestvuju u radionicama i prate predavanja na engleskom jeziku, kao i da samostalno čitaju i razumeju tekstove na engleskom jeziku (kao što su razni medijski i edukativni sadržaji)
  • korišćenje programa MS Word i Power Point, kao i interneta je obavezan uslov. Iskustvo u korišćenju MS Excela i drugih programa iz Microsoft paketa, programa za obradu slika i sistema za upravljanje sadržajem web sajtova (content management systems) je poželjno
  • kandidati koji imaju interesovanje za temu borbe protiv korupcije.

Kriterijumi za selekciju

Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar 2012. godine. Prijave se mogu dostaviti e-mejlom ili poštom.

Kandidati će proći dve faze selekcije. Prva je eliminatorna i zasniva se na oceni podnesenih dokumenata. Druga faza je intervju koji može da obuhvati testiranje određenih veština i znanja, kao što je znanje engleskog jezika.

Sva eventualna pitanja u vezi sa konkursom kandidati mogu da postave na e-mejl adresu: youth.sleuth.rs@undp.org.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u