UNDP-ov onlajn kurs o antikorupciji i razvoju

UNDP organizuje desetonedeljni kurs o antikorupciji. Cilj kursa je da novinarima i drugima koji se bave pitanjima korupcije ponudi praktične analitičke alate i veštine za uporednu analizu i kvalitetno izveštavanje o ovoj temi.

Zainteresovani kandidati treba da odvoje 10 sati nedeljno za čitanje materijala i učestvovanje u diskusijama.

Kurs počinje 19. septembra 2011, a krajnji rok za prijave je 12. septembar 2011.

Više informacija o uslovima i načinu prijave