Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta

Poziv za pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije da konkurišu za sredstva iz Programa rasporeda i korišćenja sredstava za nagradni konkurs: „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta”.

Predmet predloženog projekta treba da bude softverska aplikacija koja je dostupna posredstvom Interneta kao veb aplikacija i/ili kao aplikacija za mobilne telefone, a koja unapređuje komunikaciju građana i organa javne vlasti, odnosno doprinosi ostvarenju zakonskih prava građana. Organ javne vlasti je državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, država, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.

Predlagač može biti i grupa fizičkih lica, a jedan predlagač može da predloži najviše jedan projekat.

Dodeljuju se tri prve nagrade u iznosu od 500.000,00 dinara, deset drugih nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara i dvadeset trećih nagrada u iznosu od 150.000,00 dinara.

Ukoliko je predlagač nagrađenog projekta grupa fizičkih lica, iznos nagrade se deli ravnopravno na sva lica iz grupe.

Obrazac prijave projekta

Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave za Program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Sektor za informaciono društvo, sa naznakom „Prijava za program unapređenja komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta – NE OTVARATI“.

Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku. Obrazac „Obaveštenje o prijavi” nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs .

Rok za slanje prijava je 17. februar 2012. godine u 15:00 sati.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020 086.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u