Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Svakog drugog petka
Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

„Stipendije za učenike/ce i studente/kinje romske nacionalnosti za obrazovanje u oblasti medicinskih nauka“

V E S T I

  • 4. i 5. februar 2012 - Uvodni sastanak odabranih profesora/ki i učenika/ca za Tutoring program.

U subotu i nedelju 04. i 05. februara 2012. godine u Hotelu Novi Sad u Novom Sadu održaće se Pripremni sastanak za 29 odabranih učenika/ca Roma/kinja i 30 profesora/ki za Program pripreme za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije - Tutoring, koji se realizuje u okviru Roma Health Scholarship Program-a.
- Program sastanka (pdf)
- Više detalja o sastanku i odabranim profesorima i učenicima

  • 16. decembar 2011 - U skladu sa ciljem projekta da se učenicima Romske nacionalnosti obezbedi bolji pristup medicinskim fakultetima u Republici Srbji, raspisuje se konkurs za izbor profesora hemije, biologije ili matematike koji će učestvovati u programu pripreme učenika Roma za upis na medicinske fakultete. Konkurs traje do 31. decembra 2011. godine. Više o konkursu

  • 16. decembar 2011 - U skladu sa ciljem projekta da se učenicima romske nacionalnosti obezbedi bolji pristup medicinskim fakultetima u Republici Srbiji, raspisuje se konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti srednjih medicinskih škola i gimnazija koji će učestvovati u sveobuhvatnom programu pripreme za upis na medicinske fakultete. Konkurs traje do 31. decembra. Više o konkursu

  • 05. jul 2011 - Konkurs Romskog edukativnog fonda (Roma Education Fund, REF) za organizaciju pripremnih kurseva za učenike romske nacionalnosti koji su zainteresovani da polažu prijemni ispit za upis na fakultete medicinskih nauka. Ovaj konkurs se raspisuje za komponentu, pripremni kursevi za upis na fakultet/tutorstvo. Aplikacija treba da bude ispunjena na engleskom jeziku, rok za prijave je 5. septembar. Više o konkursu

  • 27. jun 2011 - Ovogodišnji konkurs za Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja (Roma Health Scholarship Program - RHSP) je zatvoren 30. maja. Program realizuju Institut za otvoreno društvo u okviru Zdravstvenog programa u saradnji sa Programom stipendija Romskog obrazovnog fonda.
    Na konkurs se prijavilo 198 kandidata, 125 prijava je ispunilo formalne zahteve.
    Procedura selekcije kandidata koji će postati stipendisti programa je u toku, konačna lista stipendista će biti poznata u oktobru.
.

Institut za otvoreno društvo i Fond za otvoreno društvo u okviru Zdravstvenog programa u saradnji sa Programom stipendija Romskog obrazovnog fonda realizuju Program stipendiranja obrazovanja Roma/kinja u oblasti zdravlja (Roma Health Scholarship Program - RHSP)

Program je namenjen pripadnicima/cama romske nacionalne manjine koji završavaju 8. razred osnovne škole i žele da u toku leta upišu srednju školu u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti, kao i srednjoškolcima/kama koji/e se obrazuju na privatnim i državnim srednjim školama i studentima/kinjama koji studiraju po bolonjskom principu na privatnim i državnim akreditovanim visokim školama i fakultetima u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti radi sticanja BA, MA i PhD diplome.
Više o programu
Prospekt o mentorskoj komponenti programa (pdf, 3.1)

U okviru programa održani su informativni sastanci namenjeni isključivo potencijalnim korisnicima/cama koji su, uz indeks ili đačku knjižicu mogli detaljnije da se obaveste o načinu i uslovima prijavljivanja.

Na konferencijama za novinare održanima u Beogradu, Nišu, Vranju, Kragujevcu, Novom Sadu i Subotici je predstavljen program i značaj podrške programa kao i državnih institucija za obrazovanje i obezbeđivanje boljeg života pripadnicima/cama romske manjine.

REF, OSI i Medija centar Beograd
Partneri u realizaciji programa

TV spot

Preuzmite promo materijale:

.

TV reportaža o mentorskoj komponenti programa

Preuzmite TV reportažu:

Trajanje 5' 30"

.

TV reportaža o SASTO zimkoj školi (komponenti javnog zagovaranja programa)