Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Stipendije Milena Jesenska

Stipendije za novinare 2011/2012

Program nudi novinarima iz Evrope odmor od svojih svakodnevnih profesionalnih dužnosti i vreme za istraživanja na temu sopstvenog izbora.

Ovo je 1. put da IWM ohrabruje candidate iz Turske, Gruzije, Jermenije i Azerbejdžana da se prijave za ovaj program.
Mole se kandidati se da podnesu svoje predloge na jednu od glavnih naučnih oblasti na IWM (za detalje pogledajte www.iwm.at/research.htm ). Pored toga, ove godine podstiču se predlozi koje se bave temom ljudskih prava.

Poziv je usmeren na novinare koji prate kulturu, međutim, radovi kandidata takođe se mogu baviti društvenim pitanjima, relevantnim evropskim temama.

Prijave novinara početnika ili studenata će biti odbijeni.

Stipendisti će provesti 3 meseca u Beču, na Institutu za društvene nauke (IWM). Oni će dobiti stipendije od 7.630 evra, a biće im obezbeđena kancelarija, pristup email-u i internet i svi uslovi za istraživanje. Grantovi za putovanja u iznosu do 1.820 evra mogu biti isplaćeni za istraživanje u susednim zemljama.

Sadržaj aplikacije se sastoji od sledećeg:

  • formular za aplikaciju (molimo da preuzmente sa IWM sajta info.iwm.at/milena11.zip ili zatražite faksom na broj: +4313135830
    ili putem e-maila: fellowships@iwm.at
  • koncizni predlog projekta na engleskom jeziku (ne više od 3 strane, dupli prored)
  • Curriculum Vitae, uključujući listu publikacija

Svi relevantni podaci o podobnosti i proceduri aplikacije su dostupni na IWM vebsajtu: www.iwm.at/fellowships.htm

Rok za aplikacije je 15. april 2011. godine.