Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Linkuj kao što govoriš!

Šta je .СРБ?

Ćirilički internet domen .SRB je novi, drugi nacionalni domen Republike Srbije. Deo je porodice internacionalizovanih naziva domena (Internationalized Domain Name - IDN), odnosno naziva domena koji nisu napisani engleskim alfabetom.

Koje zemlje imaju svoj IDN na nacionalnom pismu?

  • Prvi internacionalizovani domeni najvišeg nivoa (IDN ccTLD) aktivirani su 5. maja 2010. za tri domena koja koriste arapsko pismo, a predstavljaju Egipat, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.
  • Rusija je u 12. maja 2010. postala prva država koja je registrovala nazive domena i na ćirilici, sa oznakom ".рф". Srbija je druga zemlja koja je 3. maja 2011. dobila svoj ćirilički domen ".срб". Potom je Ukrajini dodeljen domen ".укр", a Bugarska očekuje da će uskoro dobiti svoj ćirilički domen ".бг".
  • Nacionalni domeni na kineskom pismu, u nekoliko varijanti, aktivirani su 25. juna 2010.
  • U međuvremenu su za veći broj zemalja odobreni nazivi domena na nacionalnom pismu ili su ti procesi u toku (više informacija na: www.icann.org/en/topics/idn).

Koji će adresni prostori postojati u okviru .CРБ domena?

Predložena je poddomenska struktura u okviru .CРБ domena istovetna po nameni postojećim poddomenima u okviru .RS domena.

Predlog liste naziva .CРБ poddomena:

.RS domen .СРБ domenObrazloženje
.co.rs.пр.србprivreda, preduzeće, preduzetnik
.org.rs.орг.србorganizacija
.edu.rs.обр.србobrazovanje
.in.rs.од.србprisvojna zamenica od

Za delegirane domene predloženi su sledeći nazivi:

.gov.rs .вл.србvlada, vlast
.ac.rs.акм.србakademska mreža

Konačnu listu naziva .CРБ poddomena utvrdiće Skupština RNIDS-a.

Koje su prednosti .CРБ domena?

1. Jedini internet domen na svetu u kojem se internet adrese pišu onako kako se i izgovaraju.
Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese .CРБ domena će se, za razliku od, recimo, mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovarati upravo onako kako su i napisane.

2. Ostvarenje ustavnog prava građana Srbije da mogu da koriste internet domene na svom zvaničnom pismu.
U vreme kada se u razvijenim zemljama i pravo na Internet smatra za osnovno ljudsko pravo, kada i najveće zemlje sveta brinu o očuvanju nacionalnog identiteta kroz domene na svom pismu, Srbija je među prvima napravila korak ka uspostavljanju domena na nacionalnom pismu.

3. Pravovremeno zauzimanje slobodnog internet prostora za buduće potrebe.
Razvoj Interneta je takav da će vrlo brzo skoro svaki čovek morati da ima sopstveni internet identitet. Za firme i organizacije to je već sada neophodno. S obzirom na zauzetost mnogih pojmova, imena i naziva u postpjećim internet domenskim prostorima, uvođenje .SRB domena predstavlja pravovremeno zauzimanje slobodnog internet prostora za razne, trenutno i nepredvidljive, buduće potrebe. Postoje ozbiljne pretopstavke da će u budućnosti čak i mnogi od uređaja koje svakodnevno koristimo imati svoju spostvenu internet adresu. Futuristički primer: vaš digitalizovani automobil sa adresom "mojaljutamašina.srb" sam zakazuje servis i zamenu ulja!

Koji znaci smeju da budu korišćeni u nazivima .CРБ domena?

Nazivi srpskih ćiriličkih internet domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š), mogu da sadrže i cifre (0-9) i crticu (-). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .SRB može da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije.

Kako ćemo ubuduće da pišemo "www" u adresama .CРБ sajtova?

Tehnički gledano, uopšte nije potrebno pisati "www" ispred adrese sajta. To je više ostatak prvobitne prakse u pisanju internet adresa. I svi postojeći sajtovi sa .RS domenom mogu da se pronađu bez "www" na početku, naravno, ako je pravilno podešen server na kome su hostovani.

Kada počinje registracija .CРБ domena?

Odluku o tome donose nadležni organi RNIDS-a. Pre početka registracije, potrebno je usvojiti određena pravila i procedure, što će biti razmatrano na sednici Skupštine RNIDS-a 28. maja 2011.

Početak slobodne registracije .CРБ domena očekuje se na jesen, a do tada će prvi domaći sajt na novom nacionalnom ćiriličkom domenu, na adresi rnids.srb, biti mesto za testiranje primene ove novine na srpskom delu Interneta.


Hronologija nastanka .CРБ domena

Novembar 2009.
Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN - čita se AJKAN) započeo ubrzani proces uspostavljanja domena najvišeg nivoa koji omogućava internacipnalizovana imena domena (Internationalized Domain Name, IDN), ponosno naziva internet domena koji nisu napisani engleskim alfabetom.

Decembar 2009.
Vlada Republike Srbije zadužila Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID), da u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), preduzme potrebne aktivnosti za dobijanje ćiiriličkog domena.

Februar 2010.
RNIDS započeo javnu raspravu o potrebi postojanja ćiriličkog domena i proceduru za izbor lokalizovanog domena najvišeg nivoa na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

16. jun 2010.
Završena javna rasprava, anketa i glasanje o tome kako treba da glasi ćirilički Internet domen Srbije. Dva predloga sa najviše glasova Internet zajednice u Srbiji (".срб" i ".србија") poslati su na evaluaciju ICANN-u.

15. jul 2010.
MTID ocenio da RNIDS ispunjava sve uslove za upravljanje registrom domena na ćirilici.

8. novembar 2010.
ICANN prihvatio predlog RNIDS-a da oznaka .CРБ bude ćirilički domen Srbije i dodelio ovu oznaku našoj zemlji za drugi nacionalni domen na Internetu.

Novembar - decembar 2010.
Pokrenuta javna rasprava o principima i pravilima za registraciju ćiriličkog domena.

21. april 2011.
Upravni odbor ICANN-a podržao zahtev da se RNIDS-u dodeli domen .SRB na upravljanje.

3. maj 2011.
Ćirilički domen .CРБ postao vidljiv na Internetu, pošto je IANA (Internet Assigned Numbers Authority) donela odluku da ga dodeli RNIDS-u na upravljanje.

11. maj 2011.
Nova zvanična internet prezentacija RNIDS-a postala i prvi domaći sajt na novom nacionalnom ćiriličkom domenu, na adresi rnids.srb.

Šta sledi?
Na sednici Skupštine RNIDS-a 28. maja 2011. biće razmatrani akti koji regulišu registraciju .CРБ domena. Početak slobodne registracije .CРБ domena opčekuje se na jesen.


Korisne adrese za šire informacije:

Forum RNIDS-a


Sajt RNIDS-a


Sajt ICANN-a


Kontakt:

Registar nacionalnog internet domena Srbije
Žorža Klemansoa 18a/I
11000 Beograd, Srbija
PAK 101147

Internet adrese:
www.rnids.rs
rnids.srb

Radno vreme: 09.00-17.00, radnim danima

Telefoni: +381 (0)11 7281-281 i 7281-282

E-mail:
Opšti kontakt - kancelarija@rnids.rs
Kontakt u vezi sa internet domenom - rs@rnids.rs
Kontakt sa medijima - mediji@rnids.rs

Prilog:
Logotip .СРБ domena u svim grafičkim formatima možete da preuzmete na adresi:
www.rnids.rs/cir/vizuelni-standardi

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u