Specijalistički trening za novinare na temu: Seksualno zlostavljanje dece

29. i 30. mart 2012.
Incest trauma centar - Beograd
Mačvanska 8, Beograd

U svojstvu zvaničnog nosioca kampanje Saveta Evrope "1 od 5" za Republiku Srbiju, Incest trauma centar - Beograd održava dvodnevni specijalistički trening sa temom: seksualno zlostavljanje dece.

Cilj ove saradnje jeste formiranje novinarskog tima čiji će rad u narednom trogodišnjem periodu, završno sa 2014. godinom, pred Savetom Evrope (Strazbur) biti prezentovan kao saveznički i kao uzor u etičkom izveštavanju o temi seksualnog nasilja nad decom.

Trogodišnju kampanju realizuje se po osnovu potpisanog sporazuma između Saveta Evrope u Strazburu i Incest trauma centra - Beograd koji se tiče vođenja kampanje Saveta Evrope protiv seksualnog zlostavljanja dece, zasnovane na Lanzarot konvenciji, ratifikovanoj od strane Republike Srbije. Naziv kampanje, "1 od 5" ("Jedno od petoro"), dat je u skladu sa zvaničnim podatkom Saveta Evrope da je jedno od petoro dece u Evropi preživelo seksualno nasilje. Incest trauma centar - Beograd je imenovan za zvaničnog nosioca u punom trajanju kampanje, zaključno sa 2014. godinom.

Edukativni program se realizuje 29. i 30. marta 2012. od 9 do 16 časova u prostorijama Incest trauma centra – Beograd, Mačvanska 8. Grupa broji 15 učesnika/ca. Ručak i osveženje su obezbeđeni (druge troškove ne snosi organizator). Za svaku polaznicu/ka je pripremljena lična kopija stručne literature u elektronskoj verziji (preko 700 strana teksta i video materijal). Po okončanju treninga, Incest Trauma Centar - Beograd izdaje sertifikate učesnicama i učesnicima.

Prednost će imati novinarke i novinari informativnih redakcija i rubrika "društvo".

Rok za prijavljivanje je 27. mart 2012. do 15 časova na e-mail: itcentar@eunet.rs. Po isteku roka, kandidati će primiti konačan odgovor na svoju prijavu.

Najava (pdf)
Program rada (pdf)