Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Seminar „Kako se pravilno čitaju i koriste baze podataka u novinarstvu“

UNICEF i SeConS pozivaju novinare da učestvuju na jednodnevnom seminaru o o korišćenju različitih baza podataka. Posebna pažnja biće usmerena na korišćenje besplatne DevInfo baze podataka. Tokom obuke polaznici će imati priliku da saznaju više o tome šta su podaci, kako se oni mogu koristiti, gde ih mogu pronaći, koje podatke sadrži DevInfo baza podataka, kao i načinima dobrog čitanja tih podataka.

Seminar se održava 8. maja 2014. godine, od 9h do 17h u Beogradu. Troškove putovanja za učesnike van Beograda snosi organizator na bazi refundacije na samom seminaru.

Trening je namenjen predstavnicima medija koji žele da saznaju više o razvoju našeg društva, kao na primer:

  • Kolika je razlika u prihodima i primanjima iz budžeta između lokalnih samouprava u Srbiji?
  • Koliki su rashodi iz budžeta za zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu po stanovniku u opštinama?
  • Koliki je procenat nepismenih?
  • Koliko ima maloletnih učinilaca krivičnih dela kojima su izrečene krivične sankcije?
  • Kako čitati grafikone, pite i tabele?

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor u toku treninga. Baza poseduje podatke za svaku opštinu i region u Srbiji, pa je moguće njihovo međusobno upoređivanje. Ukoliko želite da saznate osnovne podatke o razvoja našeg društva, odnosno ekonomiji, obrazovanju, pravosuđu, onda je ova radionica pravo mesto za vas!

Trening se organizuje u okviru projekta “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, administracije državne uprave i medija da koriste podatke DevInfo baze podataka” koji sprovodi SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu uz podršku UNICEF Srbija. Obuku će voditi stručni tim SeConS-Grupe za razvojnu inicijativu iz Beograda i predstavnici Republičkog zavoda za statistiku.

Prijave poslati najkasnije do 7. aprila 2014. godine na e-mail: seconsoff@hotmail.com
Kontakt osoba Ksenija Rakić, seconsoff@hotmail.com Tel. 011/344 73 86 ili 063/373 156.