Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Poziv za učešće na treningu

SAM SVOJ MAJSTOR: Kako napraviti dobar medijski projekat

Medija centar Beograd organizuje obuku za izradu projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se sufinansiraju sredstima iz budžeta jedinca lokalne samouprave, ali i budžeta Republike i AP Vojvodina.
Radionice su jednodnevne i organizovane u dva dela. U prvom predavačice Medija centra objašnjavaju suštinu projektnog sufinasiranja, prenose isustva i obučavaju polaznike kako odabrati temu i uobličiti je da ispuni zadate kriterujue koji su jedinstveni za područje Srbije. Takođe, kako pravilno proceniti, odrediti i popuniti budžet.
U drugom delu radionice polaznici uz pomoć predavača rade sopstvene projekte, koji će potom ići na interno ocenjivanje. Radinoce su deo projekta “SAM SVOJ MAJSTOR: Kako napraviti dobar medijski projekat na lokalu” koji se, zbog značaja, sufinansira sredstvima Ministarstva kulture i informisanja republike Srbije, kao deo podizanja kapaciteta lokalnih medija za projektno sufinasiranje.

Agenda
Radionica: Sam svoj majstor – Beograd
Mesto: Medija centar, Terazije3/II
Datum: 27.12.2017.
Vreme: 10h-15h

9.45 -10.00 - prijava učesnika
10.00 -12.00 - obuka za pisanje projekta, narativ i budžet
12.00 -12.30 – pauza za kafu i ručak
12.30-15.00 - praktični deo radionice, izrada projekata

Predavačice:
Jovana Polić i Jelka Jovanović

  • Za učesnike van Beograda, putni troškovi će biti nadoknađeni u visini povratne autobuske karte.
VAŽNO! Svi zainteresovani mogu da se prijave Mariji Josifović na mejl josifovic@mc.rs - najkasnije do ponedeljka 25.12.2017. u 13h