Program novinarskih stipendija na Oksfordu

Stipendija nudi novinarima mogućnost da kroz rad i uz stručnu pomoć uđu u tajne profesije dublje nego što je to moguće pod pritiskom svakodnevnih kratkih rokova.

U proseku 25 novinara iz svih zemalja sveta dolazi na Oksford na tromesečnu, šestomesečnu ili devetomesečnu praksu koja se odvija tokom dva ili tri semestra. Program počinje u oktobru, januaru ili aprilu.

Uslovi za prijavljivanje su najmanje pet godina iskustva u novinarstvu i visok nivo znanja engleskog jezika.

Prednost imaju kandidati koji predlože temu koja se poklapa sa temama kojima se bavi i sam Rojters institut. Izabrani kadidati dobijaju ličnog mentora, najčešće profesora koji je usko specijalizovan za oblast koju su izabrali.

Rok za prijave za akademsku 2012/13. godinu je 31. januar 2012. godine u 12h.

Formular za prijavu
Više informacija
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u