Poziv za učešće na konkursu za nagradu „Culture Watch“

Balkanska inicijativa za kulturnu saradnju, razmenu i razvoj, BICCED, koju finansira Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu, SCP, objavljuje konkurs za prvu „Culture Watch“ nagradu.

Pozivamo novinare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije, da pošalju svoje tekstove na bilo koju temu iz oblasti kulturnih politika i menadžmenta u kulturi, koji su ili će biti objavljeni u periodu od 1. septembra 2011. godine, do 31. avgusta 2012. godine.

Prijave treba poslati najkasnije do 30. septembra 2012. godine.

Novinari iz štampanih ili internet medija, sa radija i televizije, mogu učestvovati sa jednim (1) ozbiljnim, istraživačkim i analitičkim tekstom, uz koji će poslati svoju biografiju, informacije o temi koju su obradili u tekstu i opisati relevantnost svog istraživanja.

Detaljne informacije o nagradi, procesu prijave i izboru možete naći na ovom linku: www.balkaninsight.com/en/article/uputstvo-za-prijavu-20121.

Molimo Vas da pre prijave pažljivo pročitate uputstvo.

Ukupan nagradni fond iznosi 3.700 CHF (švajcarski franci), uključujući iznos poreza u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Ovaj iznos će biti podeljen na sledeći način:

Prva nagrada: 2.000 CHF

Druga nagrada: 1.200 CHF

Treća nagrada: 500 CHF

Žiri može odlučiti da ne nagradi prvu nagradu i da ta sredstva podeli na više drugih ili trećih nagrada, zavisno od kvaliteta prijavljenih tekstova.

Uputstvo za prijavu (pdf)

Za sve informacije i pitanja u vezi sa nagradom Culture Watch molimo vas pošaljite email na CWAward@birn.eu.com