Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Poziv na konferenciju IMAGES Srbija, Novi Sad, 1. jun 2018.

Poštovani/a, Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na konferenciju o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti “IMAGES Srbija” koja se održava u petak 1. juna od 12h do 15h u Medija centru Vojvodine u Novom Sadu (Zmaj Jovina 3/I).

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti IMAGES Srbija, koje je deo globalnog istraživanja do sada sprovedenog u više od dvadeset zemalja i teritorija u svetu. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena (uzrasta od 18 do 60 godina). Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih intervjua sa različitim grupama učesnika.
Kako muškarci i žene vide rodnu ravnopravnost?Na koji način je muškost povezana sa nasiljem nad muškarcima i ženama?Kakav je odnos muškaraca prema fizičkom i psihičkom zdravlju?

Agendu konferencije pogledajte na ovom linku, dok se za učešće možete registrovati putem ovog linka.

Istraživanje će predstaviti prof. dr Marina Hughson, glavna istraživačica na projektu IMAGES Srbija, sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja.
U drugom delu događaja, uslediće panel diskusija o rezultatima, kao i o povezanim temama koje izviru iz rezultata istraživanja (o rodnoj ravnopravnosti i rodnim ulogama, o nasilju, o zdravlju, o odnosima u primarnoj i sadašnjoj porodici, između ostalog)

Više o istraživanju IMAGES Srbija pratite na našem sajtu www.images.edu.rs