Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Poseta domaćih i stranih novinara Novom Pazaru i Sjenici

Nakon izbora i pokušaja konstituisanja Nacionalnog Saveta Bošnjaka, političko-bezbednosna situacija u Novom Pazaru i drugim delovima Sandžaka u poslednjih nekoliko meseci je pogoršana, tenzije između dve grupacije Bošnjaka, koje znatno utiču i na međuetničke odnose u ovom delu Srbije, su izuzetno visoke. Posledice takvog stanja su negativne i odnose se na sve oblasti života u ovom regionu - ekonomiju, privredu, socijalnu situaciju...

Kao poseban problem nameće se loša, nedovoljna i iskrivljena informisanost javnosti u Srbiji i šire o celokupnom stanju u Sandžaku.

Imajući u vidu rečeno, kao i izuzetnu važnost medija, novinara i profesionalne informisanosti građana, smatramo da bi bilo neophodno da Novi Pazar i Sjenicu poseti grupa novinara iz medija sa sedištem u Beogradu, kako domaćih, tako i stranih. Posetu bi organizovali Medija centar iz Beograda i NVO „URBAN-IN“ iz Novog Pazara.

Novinarima je ostavljena mogućnost da sami predlažu moguće sagovornike što uz neutralnost organizatora, isključuje mogućnost protežiranja bilo koje političke opcije i/ili religijske zajednice.

Novinari bi se sastali sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija - gradonačelnicima Novog Pazara i Sjenice i drugim predstavnicima gradske i opštinske uprave zaduženim za ekonomski razvoj, urbanizam, katastar, imovinsko-pravne poslove, stambeno-komunalna pitanja, socijalno stanje, saradnju vlasti sa NVO sektorom....

Pored toga, bili bi organizovani sastanci sa predstavnicima MUP-a, verskih zajednica, nevladinog sektora i sindikata. Takođe, novinari bi razgovarali i sa privrednicima, običnim građanima različite etničke pripadnosti, kao i sa svojim kolegama iz lokalnih medija.

Ciljevi ovog projekta su:

  • poboljšanje opšte informisanosti domaće i međunarodne javnosti o stanju u Sandžaku;
  • upoznavanje novinara sa situacijom na terenu u direktnom kontaktu sa lokalnim akterima;
  • ostvarivanje ličnih kontakata novinara i lokalnih aktera u cilju ostvarivanja dugoročnije i kvalitetnije saradnje.

Okvirna agenda posete (pdf)

Fotografije

Zahvalnica - Francesco Paolo Quintano, šef dopisništva ANSA u Beogradu (pdf)

Zahvalnica - Ian Bancroft, osnivač TransConflict-a (pdf)