Konkurs za novinarsku nagradu „Ivan Marković”

Nagrada za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Novinarsku nagradu „Ivan Marković” dodeljuje Medija centar „Odbrana” za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2011. godini.

Cilj nagrade jeste podsticanje novinara koji prate aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kvalitetno izveštavanje u domaćim pisanim i elektronskim medijima, afirmacija i javna verifikacija njihovog stvaralaštva i sećanje na Ivana Markovića, jednog od najdarovitijih vojnih novinara i urednika u listu „Vojska“, koji je 2003. godine iznenada preminuo u 43. godini života.

O dodeli novinarske nagrade „Ivan Marković“, po posebnom Pravilniku, odlučuje žiri od pet članova. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 60.000 dinara.

Nagrada će biti uručena na svečanosti povodom 24. januara – Dana Medija centra „Odbrana“.

Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Republike Srbije bez obzira na njihov formalni status.

PROPOZICIJE

Svaki učesnik na konkursu može dostaviti jedan originalni rad. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, može da uključi najviše pet osoba.

Na konkurs se šalju prilozi (intervjui, članci, komentari, reportaže, radio i TV emisije) o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojsci Srbije koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja Republike Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine.

Dostavljeni materijali ne vraćaju se učesnicima konkursa.

Prijave sa originalnim štapanim tekstom, isečcima ili fotokopijama napisa, tonskim i video zapisima dostavljaju se do 31. decembra 2011, lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Medija centar „Odbrana”
Braće Jugovića 19
11000 Beograd
sa naznakom „Konkurs za novinarsku nagradu Ivan Marković“.

Medija centar „Odbrana” zadržava pravo da najuspešnije priloge na konkursu objavi u magazinu „Odbrana” i na Internet prezentacijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te da sav dostavljeni materijal koristi radi daljeg promovisanja reforme sistema odbrane i Vojske Srbije i novinarske nagrade.

Više informacija (o načinima prijave, uslovima, kriterijumima)

Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti telefonom na brojeve: 011/3241 258, 3241 257 ili posredstvom elektronske pošte odbrana@mod.gov.rs.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u