Najbolji medijski prilog u oblasti lokalne samouprave

Konkurs za novinare organizuju Savet Evrope i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, faza 2".

Prilozi bi trebalo da doprinesu podizanju svesti o značaju i ulozi lokalne samouprave; podizanju svesti o ulozi lokalnih vlasti u prevazilaženju problema na lokalnom nivou, kao i boljem boljem razumevanju funkcionisanja lokalnih vlasti u Srbiji.

Predstavnici medija (novinari/autori ili redakcija) treba da pošalju svoje objavljene ili emitovane priloge u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija članka / radio i televizijski prilozi sa podacima o autoru, datumu izdavanja i novinskoj redakciji, kao i kontakt informacije).

Najbolji prilozi će biti predstavljeni na finalnom skupu planiranom za 12. oktobar 2011. godine. Biće dodeljene tri nagrade za medije sa nacionalnom pokrivenošću i tri za medije sa lokalnom, odnosno regionalnom pokrivenošću.
Autori najboljih priloga će biti nagrađeni studijskom posetom Strazburu koja će biti organizovana tokom novembra 2011. godine.

Konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština
Služba za informisanje
Izbor za najbolji medijski prilog
Makedonska 22/VIII, 11 000 Beograd

Krajnji rok za prijave je 15. septembar 2011. godine.

Više informacija o temama i načinu prijave

Kontakti: