Konkurs Ministarstvа ekonomije i regionalnog razvoja za najbolji članak

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa IDEAS Centrom iz Ženeve objavilo je konkurs za izbor najboljeg novinarskog članka na teme - Proces pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), Pravo intelektualne svojine i Šeme dobrovoljne sertifikacije kvaliteta hrane.

Konkurs је otvoren za predstavnike svih srpskih medija koji objave inovativan i istraživački članak na srpskom jeziku sa najmanje 3.000 karaktera.

Autori pet najboljih članaka biće nagrađeni boravkom u Švajcarskoj, gde će moći da saznaju više o različitim aspektima i značaju Svetske trgovinske organizacije. Oni će, takođe, prilikom održavanja 11. sastanka Radne grupe za pristupanje Srbije STO u Ženevi, imati mogućnost da razgovaraju sa članovima pregovaračkog tima Srbije i predstavnicima drugih članica STO.

Krajnji рok za prijavu је 19. avgust 2011. godine.

Detalji Konkursa (doc, 1.3 MB)

IDEAS Centar je neprofitna organizacija, sa sedištem u Ženevi, koja pruža pomoć Srbiji u procesu pristupanja STO. Ta pomoć se pruža u sklopu projekta tehničke podrške Vlade Švajcarske i obuhvata pristupanje STO i implementaciju preuzetih obaveza nakon pristupanja.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u