Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Godišnja nagrada UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji oglašava konkurs za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima.

Cilj nagrade je da se podstakne kvalitetno i etičko izveštavanje u pisanim i elektronskim medijima na temu dece i dečijih prava u Srbiji.

Ove godine, posebna pažnja biće posvećena izveštavanju o socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju.

UNICEF će dodeliti tri nagrade i to: za najbolji TV i radio prilog i za najbolji tekst objavljen u štampanim medijima. Na konkurs se šalju radovi (tekstovi, TV i radio emisije) emitovani u periodu od 1. januara do 1. novembra 2010. godine.

CD ili DVD sa radovima treba dostaviti na adresu:
Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd.

Rok za prijavljivanje radova je 5. novembar 2010. godine, a nagrade će biti uručene 19. novembra 2010.

Kontakt osoba: Biljana Pavlović 011 /33 49 547 ili 063/408057 e-mail adresa: pavlovic@mc.rs.

Pravilnik

 • Godišnja nagrada UNICEF-a za najbolje medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima na teritoriji Republike Srbije biće dodeljena 19. novembra 2010.
 • Matererijal treba dostaviti Medija centru najkasnije do 5. novembra 2010. godine, a ukoliko ga šaljete poštom, u obzir će se uzimati datum poštanskog žiga. Materijal koji stigne nakon ovog datuma biće diskvalifikovan.
 • Žiri će pregledati dostavljene materijale i izabrati pobednike. Odluka će biti doneta na osnovu većine glasova.
 • Na konkursu mogu učestvovati radovi (intervjui, članci, radio i TV emisije) koji promovišu prava dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, a štampani su ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 1. januara 2010. godine do 1. novembra 2010. godine.
 • Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je tekst/prikaz kojim konkurišu pripremljen po zadatku medija za koji rade.

Propozicije

 1. Tematske kategorije za medijsko izveštavanje su dečija prava, sa posebnim naglaskom na ostvarivanje ili kršenje prava dece sa smetnjama u razvoju.
 2. Svaki učesnik na konkursu prijavljuje se samo jednom, ali može dostaviti najviše 3 originalna rada.
 3. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, svi glavni učesnici treba da budu pomenuti (npr. istraživači, novinari, urednici). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba.
 4. Na konkurs se šalju radovi (intervjui, članci, radio ili TV emisije) koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 1. januara do 1. novembra 2010. godine. Svi radovi moraju da budu produkcija odredjene medijske kuće bez sponzora.
 5. Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa.
 6. Učesnici konkursa šalju i prijavu-formular (videti u prilogu), u kome su navedena prava i obaveze učesnika.
 7. Prijava se dostavlja poštom, elektronski ili lično do 5. novembra 2010. godine, a radove pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.
 8. Tekst ili prikaz (audio ili video kaseta, CD ili DVD) treba dostaviti na adresu:
  Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, ZA KONKURS UNICEF-a ZA MEDIJSKO IZVEŠTAVANJE O DEČIJIM PRAVIMA, sa potvrdom o statusu autora u mediju za koji je urađen materijal (odnosno potvrdom o radnom odnosu ili potvrdom o honorarnom angažmanu).
 9. Donja starosna granica učesnika je 18 godina.
 10. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu promovisanja dečijih prava, ali neće zanemariti ni opšte novinarske kriterijume, uključujući istraživački rad, stil pisanja, uticaj, javnu korist, etičnost, originalnost, inovativnost i kreativnost, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu.
 11. Žiri zadržava pravo da odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u saglasnosti sa propozicijama.
 12. Nagrada će biti uručena 19. novembra 2010. godine.
 13. UNICEF zadržava pravo da koristi sav dostavljeni materijal za prezentacije i korišćenje u medijima, kao i za njihovo reprodukovanje u cilju daljeg promovisanja nagrade.

Kako se prijaviti

Popuniti prijavu i poslati je sa sledećim materijalom:

Štampani mediji
Ako postoji mogućnost, potrebno je dostaviti originalni štampani tekst. Ako to nije moguće, biće prihvaćena i kvalitetna kopija.

Radio
Radio novinari izveštaj treba da dostave na CD-u u mp3 formatu. CD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga.

Televizija
Televizijski novinari treba da dostave DVD sa TV prilogom/emisijom. DVD treba da bude jasno obeležena, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga/emisije.

On-line mediji
Novinari treba da dostave CD sa tekstom u originalnom HTML formatu i/ili Internet adresu na kojoj se može pogledati materijal (nepromenjen) namenjen za Konkurs. Urednik treba da verifikuje da je materijal bio objavljen na Internet sajtu.

Prijava (doc)

Dobitnici

Pobednici su proglašeni 19. novembra 2010.

Nagrađene radove i obrazloženje žirija možete pogledati unutra naše rubrike Obaveštenja