Nagrada Saveta Evrope za mlade novinare

Za nagradu se mogu prijaviti mladi novinari od 18 do 30 godina starosti.

Ovogodišnja tema je sloboda štampe, a rad treba da odrazi pozitivne i/ili negativne aspekte slobode medija u 21. veku.

Bilo kroz tekst, fotografiju, radio prilog ili video snimak, kandidati treba da posalju svoju interpretaciju Člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima u kojoj stoji:
„Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja vlasti i bez obzira na granice...“

Krajnji rok za prijave je 1. avgust 2011. godine.

Pobednici će biti pozvani u Strazbur gde će primiti nagradu od 1000 evra na ceremoniji koja će se održati tokom oktobra meseca.

Više informacija i prijava