Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Početna > MC za medije > Konkursi arhiva > 2010 > Nagrada grada Beograda 2010

Nagrada grada Beograda

Nagrada grada Beograda dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu.

U jednoj godini dodeljuje se najviše 18 nagrada, pojedincu ili grupi za zajedničko delo. Nagradu može dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana. Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine. Pod delom (iz oblasti novinarstva) koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:

  • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Beogradu,
  • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se doprinosi informisanju građana Beograda;

Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom nagrade za koju se kandidat predlaže (umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, poljoprivreda, novinarstvo, obrazovanje, sport, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprins razvoju grada Beograda, specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd).

Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, CD, DVD, planovi, projekti, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda iz oblasti novinarstva dostavljaju se Pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića broj 6, sa naznakom Služba za informisanje.

Rok za podnošenje predloga za dodelu nagrade grada Beograda je 20. februar 2011. godine.

Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2011. godine.

Detaljne informacije o Nagradi grada Beograda i uslovima za dodeljivanje ove nagrade po oblastima

Dodatne informacije putem telefona:
715-7438 (Služba za informisanje Grada Beograda)